Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

F 18 Tullinge - förändring från flottilj till bostadsområde

Skrivet datum: 26 juli 2015

Uppdaterat datum: 26 juli 2015

Text: Hans Groby

 

Förändringarna på fd F 18 Tullinge fortsätter med att byggnader från F 18-tiden rivs och ersätts av bostäder. Området kallas numera Rikstens friluftsstad. Hans Groby har dokumenterat de pågående förändringarna med sin kamera.

För fler bilder och information så rekommenderar vi att du även besöker F 18 Kamratförenings hemsida.

Önskas mer information om Rikstens friluftsstad och bostäder/område så kan man gå in på deras hemsida, www.riksten.se.

Bilder från SFF Stockholms tidigare rundvandringar mm hittar du nedan:

Berghangar på fd. F 18 Tullinge 2009-06-03

Rundvandring på fd. F 18 Tullinge 2009-05-17

Rundvandring på fd. F 18 Tullinge 2006-05-06

Rundvandring på fd. F 18 Tullinge 2004-05-08

Trafikledartornet på f.d. F 18 Tullinge rivet

Flygfoto

Flygfoto över fd Södertörns flygflottilj F 18 Tullinge, eller snarare vad som är kvar av flottiljen. Området kallas numera Rikstens friluftsstad och stora delar av området är nu bebyggt med bostäder. Man kan dock fortfarande se delar av bansystemet. Foto: Robert Malmstedt.

Parkmässen. Foto: Hans Groby.

Den numera rivna Parkmässen. Foto: Hans Groby.

Bild 1

Där parkmässen (officersmässen) stod är det nu bostadsrätter från BoKlok, kvarteret Flygaren.
Foto: Hans Groby.

Sjukhuset. Foto: Hans Groby.

Det numera rivna Sjukhuset. Foto: Hans Groby.

Bild 4

Går man sedan och tittar där sjukhuset, byggnad 16 fanns håller Hangaren Bostad på att färdigställa 36 nyproducerade bostadsrättslägenheter, Brf Hangaren, med planerad inflyttning under hösten 2015. Rivningen av sjukhusbyggnaden påbörjades i september 2014 genom att frigolitfasaden ”hyvlats av” och under oktober 2014 påbörjades arbetet med bottenplattorna. I höger kant syns STRILS byggnaden.
Foto: Hans Groby.

Skogsmässen. Foto: Hans Groby

Den numera rivna Skogsmässen. Foto: Hans Groby

Bild 7

När man tittar där skogsmässen (Underbefälsmäss, civilmäss och marketenteri) fanns så är där nu ett utomhusområde/lekplats åt förskolorna Luna och Stella samt bostadsrätter, Brf Markan, som har uppförts av Peab Bostad. Foto Hans Groby.

Bergsmässen. Foto: Hans Groby.

Den numera rivna Bergsmässen. Foto: Hans Groby.

Bild 10

Om man går vidare och tittar där bergsmässen (Underofficersmäss) fanns så är det idag helt tomt där. Byggnaden är riven och här planeras det för brf-radhus från Myresjöhus. Foto: Hans Groby.

Garage/KörC. Foto: Hans Groby.

Garaget/KörC revs unders mars 2015. Garaget har bl a inrymt C F18 tjänstebil, Brand- och räddningsfordon, bilverkstad, Försvarets MotorKlubb (FMK), m m under åren. Foto: Hans Groby.

Bild 13

Här ser man den tomma yta i vänster kant där garaget/KörC fanns. På bilden syns tegelbyggnad som var Säkerhetsmaterielbyggnad (säkmat) och förråd. Foto: Hans Groby.

Det som blev kvar efter branden av Hangar 81. Foto: Hans Groby.

Det som blev kvar efter branden av Hangar 81. Foto: Hans Groby.

Bild 15

Hangar 81 är riven. Byggnaden som syns på denna bild är Rikstens skola som till viss del är byggd på ytan för Hangar 81. F 18:s gymnastiksal renoverades och blev gymnastiksal åt Rikstens skola.
Foto: Hans Groby.

Kallförrådet som låg mellan Hangar 81 och Kasern 21. Foto: Hans Groby.

Kallförrådet som låg mellan Hangar 81 och Kasern 21. Foto: Hans Groby.

Bild 16

Mellan Hangar 81 och kasern 21 fanns tidigare ett kallförråd. Denna bild visar platsen för förrådet.
Foto: Hans Groby.

Bild 17

Detta är platsen för F 18:s panncentral, som numera är riven. Även här planeras bostäder.
Foto: Hans Groby.

Bild 18

I F 18:s matsal finns flera olika verksamheter bl.a EBBA Dansklubb och Rikstens Hundsportcenter. Det har även öppnat en pizzeria (Pizzeria Pandora) i matsalsbyggnaden. Foto: Hans Groby.

Bild 22

I strilskolans (STRILS) byggnad öppnade 27 februari 2015 en biograf med namnet Biograf Sländan. Även ett biograftekniskt museum samt Café och Konferens. F 18 Kamratförening har fått ett rum här för en liten utställning om F 18. För mer information om biografen och vilka filmer som visas kan man se på deras hemsida, www.bio-slandan.se. Foto: Hans Groby.

Bild 19

STRILS byggnad utifrån. Foto: Hans Groby.

Bild 25

Entrén till biosalongen. Foto: Hans Groby.

Bild 28

Biosalongen. Foto: Hans Groby.

Bild 30

Bild från det biograftekniska museet Foto: Hans Groby.

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm