Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Föredrag om insatsen över Libyen 2011 av övlt Tommy Petersson

Skrivet datum: 11 november 2012

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Gunnar Åkerberg

 

Vid SFF Stockholms medlemsmöte söndagen den 18 november kl. 14:00 har vi det stora nöjet att välkomna övlt Tommy Petersson som kommer att berätta om Flygvapnets deltagande i den internationella insatsen Operation Unified Protector (OUP) över Libyen 2011.

 

Under perioden 31 mars, 2011- 31 oktober, 2011 genomfördes Operation Unified Protector, en internationell marin- och flygoperation ledd av Nato. Syftet med operationen var att bland annat upprätthålla ett vapenembargo och en flygförbudszon över Libyen, enligt FN:s säkerhetsråds resolution 1970 och resolution 1973.

 

För första gången på närmare 50 år medverkade svenskt stridsflyg i en skarp flygoperation utomlands. Under benämningen Flyginsats Libyen 01 samt 02 (FL 01/FL 02) hade Sverige under sju månader som mest åtta Gripenplan baserade på flygbasen i Sigonella på Sicilien. Den svenska insatsen döptes av Försvarsmakten även till "Karakal" efter ett afrikanskt kattdjur som liknar det svenska lodjuret.

 

Förbanden FL 01 och FL 02 genomförde hundratals uppdrag över Libyen till stöd för FN-resolution 1973. FL 01/FL 02 flög ungefär 2000 flygtimmar och omkring 2000 spaningsrapporter skickades till Natokoalitionens ledning under Operation Unified Protector. Dessutom flögs 175 timmar med TP 84 Hercules för lufttankning och åtskilliga timmar TP 84 transporter för stöd till insatsen.

 

Överstelöjtnant Tommy Petersson

 

Tommy Petersson är 42 år och bor utanför Karlskrona med fru och två barn samt en hund. Tommy är överstelöjtnant och arbetar idag vid HKV i Stockholm, närmare bestämt på FTS, med främst utvecklingsfrågor. Tommy är uppväxt i Helsingborg, men har därefter bott på många håll i landet, där det finns eller har funnits en flygflottilj.

 

Tommy Petersson började i Flygvapnet under sommaren 1989 och ingick i flygföraromgång 892 på F 5 Ljungbyhed. Därefter blev det för den tiden sedvanliga utbildningsgången, GFU/GTU F 5/F 16, TIS AJ 37 på F 15 och sedan hans första riktiga förband 2 division på F 6 i Karlsborg. Efter F 6 nedläggning flyttade Tommy 1993 till F 10 i Ängelholm och flög AJS 37 under resten av 90-talet. Efter majorskurs 2000/01 arbetade Tommy på F 7 Såtenäs 2002 där han flög in sig på JAS 39A/B Gripen, och sedan 2009 är han även influgen på JAS 39C/D.

 

Från årsskiftet 2002/03 har Tommy Petersson tillhört F 17 Ronneby, som stf. divisionschef för 172 div. (inkl. Swafrap JAS 39) fram till FHS chefsprogram 2006-08. Därefter var han divisionschef för 172 div. fram till november 2011. Under 2011 var Tommy Petersson också under några månader operationschef för den svenska flyginsatsen över Libyen

Tommy Peterssons militära flygerfarenhet uppgår till ca 1100 tim Viggen, ca 800 tim Gripen och ca 500 tim övrigt militärflyg. Tommy Petersson har även har en civil fil mag. med huvudämne historia. Hans militärhistoriska intresse har bl.a. utmynnat i boken Med invasionen i sikte - Flygvapnets krigsplanläggning och luftoperativa doktrin 1958-1966, som finns till försäljning hos SFF Medlemsservice.

 

 

Överstelöjtnant Tommy Petersson i kabinen på en JAS 39 Gripen.

Överstelöjtnant Tommy Petersson i kabinen på en JAS 39 Gripen.

 

En JAS 39C Gripen taxar in på Sigonellabasen efter ett uppdrag över Libyen. Foto: Saab – Peter Liander

En JAS 39C Gripen taxar in på Sigonellabasen efter ett uppdrag över Libyen. Foto: Saab – Peter Liander

 

Spaningskapsel SPK 39I/V (I = incident V = visuell) användes flitigt under Operation Karakal. Foto: Gunnar Åkerberg

Spaningskapsel SPK 39I/V (I = incident V = visuell) användes flitigt under Operation Karakal.
Foto: Gunnar Åkerberg

 

Luftankning av en JAS 39C Gripen från flygvapnets TP 84 Hercules. Gripenplanen som deltog i Libyeninsatsen var utrustade med en laserpekkapsel av typen LDP Litening II/III försedd med bildsensorer. Foto: Gunnar Åkerberg.

Luftankning av en JAS 39C Gripen från flygvapnets TP 84 Hercules. Gripenplanen som deltog i Libyeninsatsen var utrustade med en laserpekkapsel av typen LDP Litening II/III försedd med bildsensorer. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Den skarpa automatkanon- och robotbeväpningen på Gripen fick bara användas i självförsvarssyfte under Libyeninsatsen. Foto: Saab – Peter Liander.

Den skarpa automatkanon- och robotbeväpningen på Gripen fick bara användas i självförsvarssyfte under Libyeninsatsen. Foto: Saab – Peter Liander.

 

Förbandsmärke FL 01 Operation Unified Protector – Karakal på en svensk flygteknikers uniform. Foto: Gunnar Åkerberg

Förbandsmärke FL 01 Operation Unified Protector – Karakal på en svensk flygteknikers uniform. Foto: Gunnar Åkerberg

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm