Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till Årsmöte

Skrivet datum: 12 januari 2017

Uppdaterat datum: 1 februari 2017

Text: Gunnar Åkerberg

 

Söndagen den 5 februari startar vi vårens möten på Armémuseum. Föredragshållare är Ulf Edlund (f.d. ordförande i SFF och tidigare verksam inom Saab) på temat ”Saab 37 Viggen 50 år”. Mycket passande då Viggen ”fyller” 50 den 8 februari.  Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: Söndagen den 5 februari 2017 kl. 14.00


Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

11. Förslag från styrelsen om stadgeändring. (Bilaga)

12. Ev övriga motioner och förslag.

13. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

14. Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm