Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till årsmöte

Skrivet datum: 11 januari 2016

Uppdaterat datum: 3 februari 2016

Text: Gunnar Åkerberg

 

Söndagen den 7 februari startar vi vårens möten på Armémuseum. Föredragshållare är Jerk Fehling, före detta chef för flygunderrättelseverksamhet på FMV, som kommer att berätta om underrättelsetjänsten under kalla kriget. Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Läs mer om Jerks föredrag här!

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: Söndagen den 7 februari kl. 14.00


Föredragningslista

 1. Årsmötet öppnas.
 2. Val av mötesordförande och sekreterare.
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
 4. Mötets behöriga utlysning.
 5. Fastställande av föredragningslistan.
 6. Verksamhetsberättelse för föregående år.
 7. Ekonomisk redovisning.
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Ev övriga motioner och förslag.
 11. Val av
  a) ordförande för en tid av ett år.
  b) tre ledamöter för en tid av två år.
  c) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.
  d) Två ledamöter i valberedningen.
 12. Övriga frågor.
 13. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Vice ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm