Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Till minne av Kjell W. Ahlberg

Skrivet datum: 29 oktober 2011

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Ulf Edlund

 

Kjell Ahlbergs intresse för flygning började redan i fjärde klass i folkskolan hemma i Gunnarn i Västerbotten. Han byggde modellplan och i tonåren kände han väl till flygplan som Spitfire, det legendariska engelska jaktplanet under andra världskriget, och det lilla lovande svenska planet BHT-1 Beauty.

 

Flygvapnet hade vid den här tiden ett stort behov av nya piloter. Även pojkar som liksom Kjell endast hade folkskola hade möjlighet att söka och han antogs som fältflygarelev 1947. Utbildningen gick bra och han examinerades från flygskolan på Ljungbyhed 1949 med goda betyg. Därefter var det dags för stridsflygplan och Kjell fick nu på F 11 i Nyköping bl.a. flyga Spitfire, drömflygplanet från tonåren. Efter några år på flottilj utbildades han till flyglärare på Ljungbyhed men skadades mycket svårt vid ett haveri vilket resulterade i en sjukhusvistelse på mer än ett år.

 

Kjell sadlade nu om och utbildade sig till lärare på seminariet i Karlstad. Efter sin examen fick han emellertid omedelbart anställning hos Nyge-Aero i Nyköping och blev flyglärare och försäljare istället för folkskollärare. När Löfbergs i Karlstad 1963 köpte ett affärsflygplan var ett villkor att säljaren också skulle skicka med en pilot. Så blev det och i inte mindre än 26 år personifierade Kjell Ahlberg Löfbergs Lilas affärsflygverksamhet. Speciellt känd blev han 1967 när han ensam leveransflög Löfbergs nya flygplan nonstop från New Foundland till Karlstad på 12 timmar och 50 min. Flygets regelverk satte stopp för hans fortsatta kommersiella flygande 1988, när han fyllde 60 år, men fram till pensioneringen fem år senare utvecklade han Löfbergs maskinparks underhållssystem.

 

Flyget spelade visserligen en huvudroll i Kjell Ahlbergs liv men hans energi, för att inte säga envishet, gjorde att han också satsade på andra projekt. Han hade i början på 1980-talet på Hammarö utanför Karlstad en seglarskola där man använde den avancerade segeljolle som han själv konstruerat och byggt. För att demonstrera jollens sjövärdighet seglade han den ensam runt Sverige, från Strömstad till Haparanda! Några exemplar av jollen exporterades. Han sysslade också med radiostyrda farkoster av olika slag och var fenomenal på att bygga om hus.

 

Kjells flyghistoriska intresse resulterade i tre böcker som på ett imponerande sätt sammanfattade hans studier av flygutvecklingen under framförallt perioden före och efter andra världskriget. En recensent skrev: "Ahlberg kombinerar sitt gedigna flygkunnande och historikerns djupa respekt för fakta med den sanna entusiastens berättarglädje."

 

Själv blev jag på allvar bekant med Kjell Ahlberg när det i flygkretsar blev känt att BHT-1 Beauty, detta närmast mytiska flygplan, kanske skulle komma i luften igen. Beauty byggdes 1944 i Norrtälje och beskrevs, när hon presenterades, som den svenska "Skönheten" som skulle erövra världen efter kriget när alla skulle flyga i egna flygplan. Det blev inte så, konstruktören Erik Bratt försvann till Saab i Linköping för att konstruera militärflygplan, och det enda exemplar som tillverkades av Beauty hamnade i en hangar på Bromma.

 

När det ensitsiga, vackert rödmålade flygplanet i december 2009 flög igen efter en omfattande renovering kunde Kjell köpa det och han såg därefter till att det blev i ett sådant skick att det kunde delta i flera flygdagar när svenskt flyg förra året firade 100 år.

 

Kjell gjorde ingen hemlighet av att hans stora målsättning var att förnya sitt sedan många år utgångna flygcertifikat för att själv få flyga Beauty. Det blev aldrig så - han förlorade kampen mot cancern men för att säkerställa att Beauty för alltid stannar i Sverige skänkte han flygplanet till Svensk Flyghistorisk Förening, SFF. Föreningen är väl medveten om det stora kulturhistoriska värde som Beauty representerar och vi skall förvalta Kjell Ahlbergs gåva till oss på bästa sätt.

 

För Svensk Flyghistorisk Förening

Ulf Edlund

 

 

Flygaren m.m. Kjell Ahlberg, Lidingö, har avlidit i en ålder av 83 år. Han efterlämnar sin livskamrat Britt Eklund, två söner samt syskon. Foto: Gunnar Åkerberg

Flygaren m.m. Kjell Ahlberg, Lidingö, har avlidit i en ålder av 83 år. Han efterlämnar sin livskamrat Britt Eklund, två söner samt syskon. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Ilsabe Bratt tillsammans med Kjell Ahlberg vid Håtuna gård i samband med roll-out den 21 maj 2010. Foto: Gunnar Åkerberg

Ilsabe Bratt tillsammans med Kjell Ahlberg vid Håtuna gård i samband med roll-out den 21 maj 2010.
Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Kjell Ahlberg i sin älskade BHT-1 Beauty på Barkarby den 6 maj 2010. Blue skies Kjell! Foto: Gunnar Åkerberg

Kjell Ahlberg i sin älskade BHT-1 Beauty på Barkarby den 6 maj 2010. Blue skies Kjell!
Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm