Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Till minne av Per Björkner

Skrivet datum: 4 september 2012

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

Per Björkner 28 mars 1940 - 23 juli 2012

 

 

En av Arlanda Flygsamlingars huvudpersoner Per Björkner, avled i slutet av juli. Flygintresset väcktes tidigt hos Per och förstärktes i början av 50-talet genom åtskilliga cykelturer till Bromma. Värnplikten i Flygvapnet som vapentekniker ledde till FN-tjänstgöring vid F 22 i Kongo i början av 1962. Det blev ingen yrkeskarriär inom flyget, det blev istället utbildning till finmekaniker som senare ledde till jobb på GM. 1963 blev Per medlem i det nybildade Svensk Flyghistorisk Förening och var under några år föreningens sekreterare.

 

De flygplan och kringutrustning som ingick i Luftfartsverkets historiska samlingar som förvarades på Arlanda vid denna tid behövde restaureras. Per Björkner och Göthe Johansson bildade 1970 "Arlandagruppen" tillsammans med bröderna Villy och Benny Karlsson och andra SFF-medlemmar för att utföra detta arbete på ideell basis.

 

De lade därmed grunden till dagens fina flygsamlingar. De första restaureringsobjekten var DH 60G-III Moth Major SE-AGF och Bücker Bü 131 B, SE-AGU. Förutom Luftfartsverkets historiska flygplan utförde Arlandagruppen även restaureringsarbeten för Tekniska Museet av "Bryggarkärran", (Sveriges första militära flygplan). Samt även museets typ Thulin N.

 

I slutet av 70-talet blev Per och Arlandagruppen djupt involverade i flera stora restaurerings- och återuppbyggnadsprojekt för Flygvapenmuseums räkning.

 

En Bréguet B 1 från 1912 återuppbyggdes med ett fåtal originaldelar som grund. Resten av flygplanet nytillverkades efterursprungliga ritningar.

 

Ett annat stort rekonstruktionsarbete, som pågick i 23 år, bestod av replikabygget av North American 16 4-M, Flygvapnets beteckning Sk 14. Flygvapnet hade 137 flygplan Sk 14, samtliga skrotades efter att ha tagits ur tjänst i början på 50-talet.

 

Två snarlika flygplan, en Yale från Kanada och en Wirraway från Australien införskaffades. Många delar nytillverkades efter originalritningar. Endast ett fåtal ritningar fanns på Krigsarkivet. Även ritningar från Japan användes. Under arbetets gång dök även några originaldelar upp, bland annat propeller, ett landställsben och de typiska ballongdäcken.

Värt att notera är att Per Björkner och Sölve Fasth 1985 reste till Honduras för att fotografera och mäta upp ett flygplan snarlikt Sk 14. Flygplanet överlämnades till Flygvapenmuseum 2003.

 

1989 flyttades restaureringsjobben för Flygvapenmuseum till Tullinge och dessa entusiaster kallas för Tullingegruppen där Per var aktiv in i det sista. I Tullinge restaurerades förutom ovanstående Sk 14 även världens enda kvarvarande Heinkel HD 35, Flygvapnets Sk 5.  Även flygbåten Donnet-Leveque (Flygfisken) har restaurerats av den vitalaTullingegruppen. Nuvarande projekt är jaktflygbåten Macchi M.7.

 

För sina flyghistoriska gärningar erhöll Per 1981 från SFF, Sveriges mest ansedda flyghistoriska utmärkelse - Söderbergplaketten nr 9. "För sina mångåriga insatser inom alla grenar av den flyghistoriska verksamheten och speciellt för arbetet inom Arlandagruppen"

 

I samband med Aerospace Arlanda öppnade sommaren 1998 anställdes Per. Efter att Aerospace fick stänga 2001 blev Per Luftfartsverkets representant för de historiska samlingarna, vilka kom att förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner (AFV)

 

Per Björkner hade ett närmast encyklopediskt vetande om flyghistoria och var alltid villig att bistå och hjälpa till i flyghistoriska spörsmål. Hans betydelse för bevarandet av svensk flyghistoria kan inte överskattas och Arlanda Flygsamlingar har förlorat en förgrundsgestalt och mentor.

 

(Källa: Arlanda Flygsamlingars Vänner)

 

Bernt Olsson

SFF Stockholm

 

 

Per Björkner  t.h. tillsammans med Gunnar Granberg och Börje Holmberg i Tullingegruppen med Flygvapenmuseums restaureringsprojekt  jaktflygbåt Macchi M.7 i juli 2012. Foto: Hans Groby.

Per Björkner t.h. tillsammans med Gunnar Granberg och Börje Holmberg i Tullingegruppen med Flygvapenmuseums restaureringsprojekt jaktflygbåt Macchi M.7 i juli 2012. Foto: Hans Groby.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm