Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Tullingegruppens restaureringsprojekt februari 2011

Skrivet datum: 9 februari 2011

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

Tullingegruppen är ett gäng verkliga entusiaster som varje onsdag träffas i gamla manskapsmässen på f.d. F 18 flygflottilj i Tullinge. Gruppen är en del av Arlandagruppen som i början av 1970-talet på frivillig väg startade underhåll och renovering av Luftfartsverkets Arlandasamlingar och därmed förtjänstfullt bevarat flyghistoriska flygplan och föremål.

 

Arlandagruppen har under åren restaurerat för Flygvapenmuseum bland annat Bréguet B 1 där Göthe Johansson, en av Arlandagruppens pionjärer, var byggledare. Ett annat omfattande projekt var Sk 14 med Per Björkner som byggledare, han var också en av Arlandagruppens grundare. Gruppen har också restaurerat Sk 5 Heinkel HD35 och en Thulin G. Mera om dessa projekt: http://www.flyghistoria.org/tullinge.htm#Projekt_Sk_5_och_Sk_14

 

Tullingegruppen restaurerar för närvarande en flygbåt Donnet-Lévêque Flygfisken för Flygvapenmuseum med stöd av SFF. Flygplanet inköptes från Frankrike 1913 av en flygskola, Skandinaviska Aviatik AB som drevs av flygbaronen Carl Cederström, som hade aviatördiplom nr 1. Flygplanet döptes till Flygfisken. Marinen köpte Flygfisken hösten 1913 och flygplanet avskrevs efter drygt 131 timmar 1918. Överfördes till Marinmuseet i Stockholm 1918. Tekniska Museet övertog Flygfisken på 30-talet och var utställd fram till 1983 i stora hallen hängande i taket.

 

1997 övertog Flygvapenmuseum flygplanet för att ingå i museets huvudsamling. Flygplanet har därefter stått i magasin och fördes över till Tullinge 2008 för allmän översyn, omdukning och målning. När detta kulturarv är färdigrestaurerad av Tullingegruppen skall den ställas ut på Flygvapenmuseum bland de flygmaskiner som var verksamma under tidigt 1900-tal.

 

Flygvapenmuseum och SFF kan vara stolt över denna renoveringsgrupp som gör ett omsorgsfullt flyghistoriskt arbete.

 

 

Tullingegruppen  renoverar Flygvapenmuseets Donnet-Lévêque L II Flygbåt 10  Flygfisken i den gamla manskapsmässen inom F 18:s gamla flottiljområde.

Tullingegruppen  renoverar Flygvapenmuseets Donnet-Lévêque L II Flygbåt 10  Flygfisken i den gamla manskapsmässen inom F 18:s gamla flottiljområde. En lokal som de tyvärr måste lämna under våren och ny lokal ej bestämd. Undrar hur många gånger detta gäng har fått flytta runt med sina renoveringsobjekt. verkstadsutrustning och verktyg. Foto: Hans Groby.

 

Gnône roterande stjärnmotor. Foto: Hans Groby.

Gnône roterande stjärnmotor. Foto: Hans Groby.

 

Sidorodret med örlogsflaggan. Foto: Hans Groby.

Sidorodret med örlogsflaggan. Foto: Hans Groby.

 

Allmän översyn och restaureringsabeten med omdukning av vingarna pågår samt målning. Flygplanet skall senare ställas ut på Flygvapenmuseum i den del av museet som visar de flygmaskiner som var verksamma under tidigt 1900-tal. Foto: Hans Groby.

Allmän översyn och restaureringsabeten med omdukning av vingarna pågår samt målning. Flygplanet skall senare ställas ut på Flygvapenmuseum i den del av museet som visar de flygmaskiner som var verksamma under tidigt 1900-tal. Foto: Hans Groby.

 

Det idoga restaureringsgänget, fr v  Börje Holmberg, Tor Jonsson, Roland Thorén, Gunnar Granberg och Benny Karlsson. Foto: Hans Groby.

Det idoga restaureringsgänget, fr v  Börje Holmberg, Tor Jonsson, Roland Thorén, Gunnar Granberg och Benny Karlsson. Foto: Hans Groby.

 

Cockpit modell 1913. Foto: Hans Groby.

Cockpit modell 1913. Foto: Hans Groby.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm