Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Världens största flyghistoriska förening fyller 50 år!

Skrivet datum: 12 oktober 2011

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: SFF - Svensk Flyghistorisk Förening

 

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, fyller 50 år under 2011. Den ideella föreningen verkar för bevarandet av svensk flyghistoria och kan i dag glädja sig över att vara en av världens största i sitt slag. Föreningen har under jubileumsåret också blivit ägare till ett historiskt flygplan.

 

SFF - Svensk Flyghistorisk Förening 50 år

 

Svensk Flyghistorisk Förenings är en oberoende ideell förening med huvudsyfte att sprida kunskap om svenskt flyg och dess historia. Arbetet sker på olika områden. Ett av dem är bevarandet av historiska flygplan. Föreningen bidrar med ideellt arbete vid renoveringar åt Flygvapenmuseum, som lyder under Kulturdepartementet.

 

SFF lägger ned ett omfattande arbete på att utveckla Sveriges största, och utan tvekan bästa, arkiv kring flyghistoria. Av arkivets bilder har omkring 100 000 digitaliserats och dessa har medlemmarna tillgång till genom föreningens hemsida.

 

Medlemstidningen Svensk Flyghistorisk Tidskrift utkommer med sex nummer årligen och varje år ger SFF ut en bok i serien Flyghistorisk Revy. Böckerna i serien behandlar var och en ett tema. Både tidningen och boken ingår i medlemsavgiften.

 

En viktig del av föreningens arbete är stöd till flyghistorisk forskning, inte minst genom att öppna sitt arkiv för forskare. SFF vill sprida kunskap och förståelse för flyget och dess stora nytta i samhällets tjänst.

 

Lokala aktiviteter har stor betydelse för SFF, föreningen har 15 regionavdelningar fördelade över landet. Dessa har egen verksamhet, ofta knuten till ett flygmuseum.

 

Medlemmarna har ett stort antal arrangemang att välja mellan. I utbudet finns föredrag, seminarier och studieresor. I Stockholm verkar regionavdelningen SFF Stockholm som håller sina månadsmöten på Armémuseum. Allmänheten möter främst SFF vid publika evenemang som flygdagar eller utställningar med flygtema.

 

Föreningen befinner sig i stadig tillväxt och har 2011 fler än 6 000 medlemmar. Därmed är SFF en av världens största föreningar i sitt slag.

 

Genom SFFs informativa hemsida www.flyghistoria.org är alla välkomna att skaffa sig kunskap om svensk flyghistoria. Information om stockholmsregionens verksamhet finns på www.sffsto.se.

 

Under 2010 firade SFF flygets första sekel i Sverige. Det skedde bland annat genom en mobil utställning i en turnerande långtradartrailer. Ett av många exempel på föreningens strävan att "föra fram historiens vingslag till svenskarna".

Genom en generös donation har SFF under sitt jubileumsår också blivit ägare till ett luftvärdigt, historiskt flygplan - en BHT-1 Beauty. Det är ett flygplan som först flög 1944, konstruerad av Erik Bratt som bland annat skapade legendariska jaktplanet Draken. Beauty, som byggdes i ett enda exemplar, ska i SFF:s regi främst presenteras på olika flygdagar.

 

Ytterligare upplysningar: Svensk Flyghistorisk Förening regionavdelning Stockholm www.sffsto.se, eller E-post: kontakt@sffsto.se

 

 

Under sitt jubileumsår 2011 har Svensk Flyghistorisk Förening blivit ägare till ett historiskt flygplan, en BHT-1 Beauty byggd 1944. Planet visas främst på flygdagar runtom i Sverige. Foto: Gunnar Åkerberg.

Under sitt jubileumsår 2011 har Svensk Flyghistorisk Förening blivit ägare till ett historiskt flygplan, en BHT-1 Beauty byggd 1944. Planet visas främst på flygdagar runtom i Sverige. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm