Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Barkarby Flygfält avvecklas

Skrivet datum: 8 mars 2010

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Gunnar Åkerberg

 

Efter många års tapper kamp för sin tillvaro tvingas nu Barkarby Flygklubb lämna Barkarby flygfält efter en slutgiltig dom i Fastighetsdomstolen vid Nacka tingsrätt den 23 september 2009. Ett avtal om hur avvecklingen ska genomföras rent praktiskt undertecknades av Järfälla kommun och Barkaby Flygklubb i slutet av februari 2010.

 

Därmed är nära nog 100 års flygverksamhet på Barkarby historiska flygfält tragiskt nog över. Barkarby Flygklubb och dess medlemmar tvingas nu att hitta en ny hemvist innan den 31 maj då flygfältet stänger för gott.

 

Här nedan ett kort utdrag av avtalet mellan Barkarby Flygklubb (BFK) och Järfälla kommun (Kommunen) om verkställighet av ovan nämnda dom:

 

§ 2. Dispositionsrätten till marken

 

Genom detta avtal lämnar BFK dispositionsrätten till Arrendestället och Kommunen ges obegränsad rätt att vidta de åtgärder med marken som kommunen finner erforderliga.

 

Dispositionsrättens övergång ska jämställas med verkställighet genom kronofogdemyndighetens försorg. Eventuella avspärrningar ska öppnas och nycklar ska överlämnas.

 

§ 3. Flygverksamheten

 

Flygplatsen ska omgående upphöra som enskild flygplats och BFK förbinder sig att vidta erforderliga åtgärder för att informera allmänheten om att flygplatsen inte längre får trafikeras. BFK ska inom en vecka från det att detta avtal undertecknats lämna rapport till kommunen om vilka åtgärder som vidtagits.

 

BFK och dess medlemmar ges rätt att flytta kvarvarande flygplan till nya baseringar under en avvecklingsperiod under vilken samtliga flygplan ska ha lämnat Arrendestället senast den 31 maj 2010. Efter nämnda datum kommer landningsbanan spärras av för start och landning. Under avvecklingsperioden förbinder sig BFK att företa minsta möjliga antal flygningar i syfte att undvika skador på flygplanen.

 

§ 4. Byggnader och anläggningar

 

Kommunen medger BFK rätt att nedmontera och bortföra byggnader och anläggningar under en avvecklingsperiod fram till den 30 juni 2011. BFK ges dock rätt att underlåta att riva upp och återställa landningsbanan samt övriga asfalterade ytor. Samtliga byggnader och anläggningar ska vara bortförda den 30 juni 2011. De byggnader och anläggningar som finns kvar inom Arrendestället efter angivet datum har övergått i kommunens ägo (jfr 8 kap 21 § jordbalken). Det åligger BFK att ersätta Kommunen dess kostnader för rivning och borttransport av kvarvarande byggnader och anläggningar.

 

Avtalet i sin helhet och mer om framtiden för klubbens verksamhet finns att läsa på Barkarby Flygklubbs hemsida: www.barkarbyflygklubb.se

 

Vart alla flygplansägare på Barkarby och i och med det den större andelen av allmänflyget i Stockholmsregionen skall ta vägen med sina hangarer och flygplan har beslutsfattarna i dagsläget inget svar på och verkar heller inte ta något ansvar för...

 

Läs mer på Lae blogg...

 

 

 

Barkarby Flygklubbs klubbhus och fik samt kansliet för EAA Chapter 222 är nu tvungna att hitta en ny hemvist. Foto: Gunnar Åkerberg.

Barkarby Flygklubbs klubbhus och fik samt kansliet för EAA Chapter 222 är nu tvungna att hitta en ny hemvist. Foto: Gunnar Åkerberg.
 

Barkarby Flygklubbs SE-KEO taxar ut till bana 24 på Barkarby Flygfält. Foto: Gunnar Åkerberg.

Barkarby Flygklubbs SE-KEO taxar ut till bana 24 på Barkarby Flygfält. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Saab MFI-15-200A, SE-XUY. Foto: Gunnar Åkerberg.

Saab MFI-15-200A, SE-XUY. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Vid ett besök på Barkarby flygfält för en tid sedan iakttogs glädjande nog att en viss flygaktivitet fortfarande pågick på ett av världens äldsta i bruk varande flygfält denna vårlika och vackra vinterdag. Foto: Gunnar Åkerberg.

Vid ett besök på Barkarby flygfält för en tid sedan iakttogs glädjande nog att en viss flygaktivitet fortfarande pågick på ett av världens äldsta i bruk varande flygfält denna vårlika och vackra vinterdag. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Morane Saulnier MS 893A, SE-FSN, med glada passagerare taxar in efter landning. Foto: Gunnar Åkerberg.

Morane Saulnier MS 893A, SE-FSN, med glada passagerare taxar in efter landning. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Piper PA 28-161, SE-GVB tillhörande Barkaby Flygklubb på kort final till bana 24. Foto Gunnar Åkerberg.

Piper PA 28-161, SE-GVB tillhörande Barkaby Flygklubb på kort final till bana 24. Foto Gunnar Åkerberg.

 

Än så länge har det kommersiella trafikflyget möjlighet att landa i Stockholm…   Foto: Gunnar Åkerberg.

Än så länge har det kommersiella trafikflyget möjlighet att landa i Stockholm… Foto: Gunnar Åkerberg.

 

När Bromma Flygplats är stängd hänvisas flygande besökare till Stockholm till närmaste öppna flygplats i Nyköping, Västerås eller Eskilstuna ? Varmt välkommen till huvudstaden! Foto: Gunnar Åkerberg.

När Bromma Flygplats är stängd hänvisas flygande besökare till Stockholm till närmaste öppna flygplats i Nyköping, Västerås eller Eskilstuna ? Varmt välkommen till huvudstaden! Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Fenix skärmflygklubb har haft Barkarby som sitt vinterfält sedan 1999. Skärmflygarna vinschas och flyger vid grässtråket på södra sidan av den asfalterade landningsbanan. Foto: Gunnar Åkerberg.

Fenix skärmflygklubb har haft Barkarby som sitt vinterfält sedan 1999. Skärmflygarna vinschas och flyger vid grässtråket på södra sidan av den asfalterade landningsbanan. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

En modern flygskärm har ett vingspann på ca 10-13 meter, en vingyta på omkring 25-30 kvadratmeter (beroende bl.a. på pilotens vikt). Flygskärmen har i allmänhet ett glidtal på uppemot 1:8, de glider med andra ord åtta meter framåt för varje meter de sjunker. Det svenska rekordet i fri distans är hela 15 mil! (Efter start med vinsch i Orsa). Foto: Gunnar Åkerberg.

En modern flygskärm har ett vingspann på ca 10-13 meter, en vingyta på omkring 25-30 kvadratmeter (beroende bl.a. på pilotens vikt). Flygskärmen har i allmänhet ett glidtal på uppemot 1:8, de glider med andra ord åtta meter framåt för varje meter de sjunker. Det svenska rekordet i fri distans är hela 15 mil! (Efter start med vinsch i Orsa).
Foto: Gunnar Åkerberg. 

 

Skärmflygarna kan vinschas upp till max 450 meter över Barkarbyfältet. Foto: Gunnar Åkerberg. 

Skärmflygarna kan vinschas upp till max 450 meter över Barkarbyfältet. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Efter en kort men säkerligen njutningsfull stund i det blå är det dags att återvända till moder jord. Foto: Gunnar Åkerberg.

Efter en kort men säkerligen njutningsfull stund i det blå är det dags att återvända till moder jord. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Läs mer om skärmflygning i Stockholm på: www.fenixflyg.se. Foto: Gunnar Åkerberg.

Läs mer om skärmflygning i Stockholm på: www.fenixflyg.se. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Järfälla kommun sade upp arrendeavtalet med Barkarby flygklubb från årsskiftet 2008/09. Kommunens arrendeavtal från 1998 med BFK gällde med kalenderårsvis varsel för uppsägning. Foto: Gunnar Åkerberg.

Järfälla kommun sade upp arrendeavtalet med Barkarby flygklubb från årsskiftet 2008/09. Kommunens arrendeavtal från 1998 med BFK gällde med kalenderårsvis varsel för uppsägning. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Smäckra Neico Lancair 360, SE-XNC.  Foto: Gunnar Åkerberg.

Smäckra Neico Lancair 360, SE-XNC. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Gyrokopter MT 03, SE-VJI på väg att landa på Barkarby efter en dryg timmes utflykt. Foto: Gunnar Åkerberg.

Gyrokopter MT 03, SE-VJI på väg att landa på Barkarby efter en dryg timmes utflykt. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Landning på bana 24. Foto: Gunnar Åkerberg.

Landning på bana 24. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Ett gammalt banljus som för tankarna till den militära flygepoken på Barkarby. Foto: Gunnar Åkerberg.

Ett gammalt banljus som för tankarna till den militära flygepoken på Barkarby. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Beech A 35 Bonanza, SE-BEP taxar mellan några av Barkarbys 80-tal hangarplatser. Foto: Gunnar Åkerberg.

Beech A 35 Bonanza, SE-BEP taxar mellan några av Barkarbys 80-tal hangarplatser. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

”RÄDDA BARKARBY FLYGFÄLT” – är tyvärr för sent nu… Foto: Gunnar Åkerberg.

”RÄDDA BARKARBY FLYGFÄLT” – är tyvärr för sent nu… Foto: Gunnar Åkerberg.

 

I väntan på vårväder och ny basering – frågan är bara – var? Foto: Gunnar Åkerberg.

I väntan på vårväder och ny basering – frågan är bara – var? Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Allmänflyget i Stockholm har kämpat i motvind under många år nu… Foto: Gunnar Åkerberg.

Allmänflyget i Stockholm har kämpat i motvind under många år nu… Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Finns det ett liv efter Barkarby? Foto: Gunnar Åkerberg.

Finns det ett liv efter Barkarby? Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Efter närmare 100 år av flygverksamhet på Barkarby Flygfält är det snart tyvärr färdigfluget för gott… Foto: Gunnar Åkerberg.

Efter närmare 100 år av flygverksamhet på Barkarby Flygfält är det snart tyvärr färdigfluget för gott… Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm