Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Flyglegender berättade om F 8 Barkarby

Skrivet datum: 23 november 2011

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

SFF Stockholms möte 20 november på Armémuseum hade tema F 8, Kungl Svea Flygflottilj, Barkarby. Det blev ett mycket uppskattat möte och troligvis nytt besöksrekord i hörsalen!

 

En av de planerade föredragshållarna Ulf "Ulle-Bulle" Björkman kunde tyvärr inte närvara men vi fick låna en DVD med Ulf Björkmans Barkarbyföredrag som FlygarSällskapet i Stockholm spelade in 4 maj 2011 på vandrarhemmet Majorskan ( f.d. kanslihuset F 8). Filmen var ett gott substitut och som någon sa: "Filmen med Ulle-Bulle och F 8 var så bra så man glömde bort att föredragshållaren ej själv stog i vår lokal!".

 

Ulf Björkman är en mycket välkänd flyglegend som tjänstgjorde många år som jakt- och attackpilot och har också varit flyglärare på Ljungbyhed, divisionschef, flygchef, informationschef Flygstaben, kunglig adjutant hos Gustav VI Adolf samt även hos nuvarande kungen. Han har också skrivit böcker och mycket mera om sitt rika flygarliv.

 

Vi fick se en välregisserad underhållande och intressant film med Björkmans bildspel om Barkarbys historia, ett fält som ligger på gammal kulturhistorisk mark med anor från bronsåldern. Fältet Hägerstalund 1913 till flygfältets nedläggning 2010. Några glimtar ur detta utmärkta föredrag var besöket av Charles Lindbergh 1933, civil postflygtrafik innan Bromma färdigställdes 1936, uppsättandet av flygflottiljen 1938. Denna byggdes enligt nya ideér med utspridning av byggnader i en skogsbacke för bättre flygskydd. Svenska frivilligkåren Finland 1940 organiserades från F 8. Vi fick även se den komplicerade importen av Republic Seversky J 9 via Petsamo i norra Finland. Nedskjutningen av DC-3 och Catalina 1952 berördes och Nordenskölds egen spaning över Östersjön. Flottiljen lades ned 1974, då började civil flygverksamhet på fältet som pågick till nedläggningen 2010. F 8 kamratförening och Barkarby flygklubb försökte på många sätt påverka kommunen att bevara fältet för allmänflyget men lyckades inte. Därmed saknar nu Stockholmsregionen en allmänflygplats, vilket tydligt kommenterades av föredragshållaren. En timme med ett enastående tidsdokument om Barkarbys historia av Ulf Björkman!

 

Nästa flyglegend som intog scenen var Flygande Veteraners ordförande och f.d. flygchef Gert Jönelid. Pensionerad kapten från Linjeflyg och SAS. Med DC-3, Convair CV440 Metropolitan, Fokker F28 och Boeing 737 i den välfyllda flygdagboken. Men nu var det minnen från Flygvapnet och F 8 Gert berättade om, en underhållande kavalkad med Sk 16, J 28, J 29 och J 34.

 

Efter dessa flyglegender visades kortfilmen  F 8-Journalen 1955. Det var en stumfilm inspelad 1955 som Gert förtjänstfullt kommenterade. Han tjänstgjorde på F 8 detta år!

 

Skalamodellbyggarproffsen från IPMS (International Plastic Modellers Society) var också på plats och visade modeller med F 8-anknytning. Bland annat visade f.d. robotjaktledaren Hans Fehrnström ett diorama med komplett Robot 68-förband.

 

Christer Persson från SFF Medlemsservice och Rolf Nylund från Flygande Veteraner hade god försäljning av de senaste flygböckerna. kalendrar och flyg-DVD.

 

Följaktligen en utsökt flyghistorisk söndagafton på Armémuseum.

 

 

Föredraget om F 8 en riktig publikdragare...132 besökare, nästan fullsatt! Foto Bengt Simson.

Föredraget om F 8 en riktig publikdragare...132 besökare, nästan fullsatt! Foto Bengt Simson.

 

Det filmade föredraget med Ulf Björkman. Foto Bengt Simson.

Det filmade föredraget med Ulf Björkman. Foto Bengt Simson.

 

Gert Jönelid berättar F 8-minnen. Foto Bengt Simson.

Gert Jönelid berättar F 8-minnen. Foto Bengt Simson.

 

Hans Fehrnström, f.d. robotjaktledare  visade ett diorama med ett komplett RB 68-förband. Bloodhound imponerande scratchbygge i skala 1:87 med robotar, lavetter, dragfordon, elverk, manskapstält. F 8 var robotflottiljen framför andra. Hans har även filmer och bilder från robottiden. Väl värt ett eget föredrag. Foto: Bernt Olsson.

Hans Fehrnström, f.d. robotjaktledare  visade ett diorama med ett komplett RB 68-förband. Bloodhound imponerande scratchbygge i skala 1:87 med robotar, lavetter, dragfordon, elverk, manskapstält. F 8 var "robotflottiljen" framför andra. Hans har även filmer och bilder från robottiden. Väl värt ett eget föredrag. Foto: Bernt Olsson.

 

Skalamodellbyggarproffsen från IPMS gästade oss med sina utsökta modeller. Foto Bengt Simson.

Skalamodellbyggarproffsen från IPMS gästade oss med sina utsökta modeller. Foto Bengt Simson.

 

Från filmen F 8 Journalen 1955, vi kan bl a  se Torsten Rapp som senare blev ÖB.

Från filmen F 8 Journalen 1955, vi kan bl a  se Torsten Rapp som senare blev ÖB.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm