Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till årsmöte 2021

Skrivet datum: 13 oktober 2021

Uppdaterat datum: 13 oktober 2021

Text: SFF Stockholm

 

Lördagen den 4 december håller SFF Stockholm som vanligt vårt julmöte på Armémuseum. Det kommer att bli ett mycket intressant föredrag, men före detta ska vi hålla ett kort årsmöte.

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: Lördagen den 4 december 2021 kl. 14.00


Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

11. Ev övriga motioner och förslag.

12. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

13. Övriga frågor.

14. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm