Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Regionens årsmöte i machfart samt utmärkt Viggenföredrag

Skrivet datum: 23 februari 2010

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

Stockholmsregionen höll sitt årsmöte på Armémuseum söndag 7 februari. Till mötesordförande valdes Kurt Ivarsson som mycket rutinerad klubbade genom föredragningslistan. Årsmötet godkände förutom sedvanlig formalia en stadgeändring om kontinuiteten inom styrelsen samt antal beslutsmässiga styrelsemedlemmar. De reviderade stadgarna finns på hemsidan www.sffsto.se

 

Efter 8 minuters årsmöte övergick programmet till föredrag om Saab 37 Viggen. Två initierade Viggenveteraner var bokade, Ola Gynäs och Gunnar Ståhl. Tyvärr blev Ola Gynäs förhindrad vilket ger oss god anledning att planera ett nytt Viggenmöte i höst eller vinter.

 

Gunnar Ståhl, f.d. överste är fältflygaren som avslutade karriären som flygkommandochef. Han fick sina flygarvingar 1956 och har en gedigen bakgrund som förare på J 29, J 34, J 35, flyglärare, FC och utprovning AJ 37. Han har även varit Flottiljchef F4, F10 och F17, varvat med Militärhögskolan. Denna aviatör har ett mycket välfylld Curriculum Vitae!

 

Gunnars föredrag denna söndagafton handlade om 37 Viggen på 1970-1980 talet med inslag om kalla kriget.

1968 beställde regeringen 175 flygplan 37 Viggen. Ordern på 448 miljoner USD var då den största finansiella transaktionen i Skandinavisk historia. Det var försvarspolitik även då och S- tidskriften Tiden beskrev Viggenprojektet som en "katastrof för Sverige och Flygvapnet, ekonomiskt, politiskt och strukturellt". Någon som känner igen de tongångarna nu vid Gripenprojektet? 1964 var försvarets del av BNP 5,1 %. I dag är den 1,4 %.

 

Kalla kriget, östblockets militärallians Warszawapakten hade stor verksamhet i Östersjön med fartyg eller flyg som svenska försvaret hade ständig spaning på. Flygvapnet hade stor incidentberedskap och resurser på den tiden och bevakade aktiviteterna. Gunnar berättade om incidentflygningarna och visade bilder på både militära fartyg och flygplan från WP. Men även Nato-flyg registrerades. De hade regelbunden spaningstrafik över internationellt vatten. En rad kontakter mellan JA 37 och SR-71 förekom, men SR-71 var för snabb utom en gång när de hade ett motorbortfall.

 

Gunnar visade även bilder på de olika 37-versionerna AJ 37, SK 37, SF 37, SH 37 och JA 37 och berättade om deras primära uppgifter och avvikelserna från den AJ 37-3 han flög på FC. Även beväpning berördes och bilder visades med övning anfall med robot 04, 05 samt automatkanon.

 

22 september 1977 hoppade Gunnar Ståhl ur AJ 37 pga. lagerskärning vid Vedums kyrka i Västergötland. (37102, flygplankod F 6-15). Vi fick se en bild där han hängde i sin fallskärm mellan två tallar innan helikopterhjälp kom från F7, Såtenäs. Efter sådant äventyr blir man medlem i The Caterpillar Club. Problemen med vingbrotten berördes också men Ola Gynäs som var med om det första vingbrottet kommer att berätta om det vid senare möte.

 

Ett dokument visades, Viggens Vänbrödralag, The Brotherhood of the Viggen, som Erik Dahlström skapat.

Listan innehåller de 30 första piloterna som flög Viggen, där Gunnar Ståhl är på plats 28 och flög 25 nov 1970 med flygplan 37-3.

 

Slutligen visades en bild på nya Viggenhallen på nya Optand Teknikland i Östersund. Där Jämtlands flyg & lottamuseum numera ingår. Museet är Sveriges typmuseum för Saab 37 Viggen.

 

Det var ett mycket underhållande och lärorikt föredrag om en del av Viggenepoken.

 

Flygande Veteraners DC-3 Daisy kommer den 7 juni göra en medlemsflygning till Östersund och Optand Teknikland. Inkl boende och rundvandring på gamla flottiljen F4. Se flygprogrammet på www.flygandeveteraner.se

 

SFF Stockholm videofilmar alla egna medlemsmöten. Filmerna arkiveras i SFF arkiv. Vi gör gärna kopior till självkostnadspris. För kontakt: www.sffsto.se.

 

 

 

Den rutinerade mötesordföranden Kurt Ivarsson klubbade snabbt igenom föredragningslistan. Till höger den omvalde ordföranden Bernt Olsson. Foto: Gunnar Åkerberg

Den rutinerade mötesordföranden Kurt Ivarsson klubbade snabbt igenom föredragningslistan. Till höger den omvalde ordföranden Bernt Olsson. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Viggenpiloten Gunnar Ståhl höll ett mycket underhållande och lärorikt föredrag om Viggenepoken. Foto:Gunnar Åkerberg. 

Viggenpiloten Gunnar Ståhl höll ett mycket underhållande och lärorikt föredrag om Viggenepoken.
Foto:Gunnar Åkerberg.

 
 Gunnar Ståhls föredrag denna söndagafton handlade om 37 Viggen på 1970-1980 talet med inslag om kalla kriget. Foto: Gunnar Åkerberg.

Gunnar Ståhls föredrag denna söndagafton handlade om 37 Viggen på 1970-1980 talet med inslag om kalla kriget. Foto: Gunnar Åkerberg.

 
Bernt Olsson visar upp 2009 års flyghistoriska Revy som har titeln System 37 Viggen och är sammanställd av SFF ordförande Ulf Edlund och Hans Kampf. En fantastiskt intressant och fin bok på 223 sidor och mängder med bilder. Boken är inbunden med hårda pärmar och ingår i medlemsavgiften i SFF. Foto: Gunnar Åkerberg. 

Bernt Olsson visar upp 2009 års flyghistoriska Revy som har titeln System 37 Viggen och är sammanställd av SFF ordförande Ulf Edlund och Hans Kampf. En fantastiskt intressant och fin bok på 223 sidor och mängder med bilder. Boken är inbunden med hårda pärmar och ingår i medlemsavgiften i SFF. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm