Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

SFF Stockholms årsmöte 2013 samt föredrag av Thorbjörn Engback

Skrivet datum: 17 februari 2013

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Gunnar Åkerberg

 

SFF Stockholm höll sitt årsmöte på Armémuseum söndagen den 10 februari. Till mötesordförande valdes Kurt Ivarsson som på sitt oförlikneliga sätt klubbade genom föredragningslistan på den nya rekordtiden straxt under 3 minuter!

 

Efter årsmötesformaliteterna överlämnades ljud och bild till dagens föredragshållare Thorbjörn Engback som under många år flugit Lockheed C-130 Hercules i det svenska Flygvapnet. Omkring 70 personer hade sökt sig till Armémuseum för årets första medlemsträff.

 

Thorbjörn Engback berättade på ett mycket lättsamt och underhållande sätt, inte bara om flygningarna med Hercules i Afghanistan, utan om hela sitt fascinerande flygarliv mellan åren 1970 - 2006.

 

Intresset för pilotyrket i Flygvapnet började på allvar vid ett studiebesök med Flygpojkarna på F 4 på Frösön 1964. Här hände något berättade Thorbjörn.

 

Efter ett tre veckor långt Flygpojksläger på F 11 i Nyköping 1966 så hade Thorbjörn bestämt sig. Han skulle söka som pilot i Flygvapnet. Den första tiden var dock tuff, av 54 flygelever i Thorbjörns kull som påbörjade sin pilotutbildning på Ljungbyhed 1970 var det bara 25 personer som tog examen.

 

En kort tid efter examen ansökte Thorbjörn om att få byta tjänst och bli fältflygare i stället för att fortsätta sin karriär som officer. Som fältflygare fick Thorbjörn flyga in sig på J 35 Draken på F 16. Därefter blev Thorbjörn placerad som fältflygare på J 35 Draken på F 13 i Norrköping och senare blev det även inflygning på JA 37 Viggen.

 

Efter flera år med problem med nacken beslutade sig Thorbjörn 1986 att sluta flyga stridsflygplan och söka som till pilot på transportflygplanet C-130 Hercules, TP 84. Efter omskolning började Thorbjörn i juni 1991 på transportflygenheten på F 7 där han till en början flög TP 101 Beech B 200 Super King Air. Efter en tid på TP 101 blev det inflygning och tjänstgörning på TP 84 Hercules.

 

Thorbjörn har medverkat vid Hercules flygningar bland annat under svåra förhållanden i Sarajevo och senare också i Afghanistan som föredraget sedan i huvudsak handlade om.

 

Efter 36 år och 7 000 flygtimmar lämnade Thorbjörn Engback Flygvapnet den 1 oktober 2006 då han vid 55 års ålder gick i pension.

 

Thorbjörn Engbacks intressanta och spännande föredrag var mycket uppskattat och rekommenderas varmt. För de som inte hade möjlighet att delta vid föredraget på Armémuseum finns det flera tillfällen att lyssna på Thorbjörns intressanta föredrag. Under våren 2013 har Thorbjörn inplanerade besök på regionavdelningarna i Norrbotten, Värmland, Gävleborg, Småland, Örebro samt Mälardalen,

 

På sista sidan i SFT nr. 1 - 2013 under rubriken "Mötesverksamhet" återfinns datum, tid och platser för Thorbjörn Engbacks föredrag. Se även SFF:s hemsida

 

SFF Stockholm videofilmar alla våra medlemsmöten på Armémuseum. Filmerna sparas sedan i SFF: s arkiv. Vi gör gärna kopior till självkostnadspris. För mer information och beställning hör av er till: kontakt@sffsto.se

 

Efter Thorbjörns föredrag redogjorde Kurt Ivarsson som är sekreterare i Arlanda Flygsamlingars Vänner för senaste nytt om Arlanda Flygsamlingar och det pågående arbetet med ett framtida civilt luftfartsmuseum.

 

Kurt berättade att det på Arlanda som är en av de tre föreslagna platserna för ett framtida civilt luftfartsmuseum finns lämpliga lokaler, som vid behov kan byggas ut. Det är på Arlanda som Luftfartverkets samlingar av flygplan, helikopter, motorer m.m. finns i dag. Det finns också unik och mångårig kompetens bland de 300 medlemmarna i Arlanda Flygsamlingars Vänner.

 

I stället för att lägga en stor summa pengar på att renovera och färdigställa en utställningslokal på annan ort och för dyra pengar flytta samlingarna så vill styrelsen för Arlanda Flygsamlingars Vänner att pengarna satsas på Arlanda alternativet.

 

SFF Stockholms styrelse stödjer idén om att skapa ett civilt luftfartsmuseum på Arlanda, där flygsamlingarna, erfarenheten, publikunderlag och inte minst viljan finns. Dessa förutsättningar är bra grundstenar att bygga vidare på för ett framtida civilt flygmuseum.

 

 

SFF Stockholms ordförande Bernt Olsson inleder årsmötet. Foto: Gunnar Åkerberg

SFF Stockholms ordförande Bernt Olsson inleder årsmötet. Foto: Gunnar Åkerberg

 

Kurt Ivarsson och Bernt Olsson går igenom dagordningen. Foto: Gunnar Åkerberg

Kurt Ivarsson och Bernt Olsson går igenom dagordningen. Foto: Gunnar Åkerberg

 

Thorbjörn Engback. Foto: Gunnar Åkerberg

Thorbjörn Engback. Foto: Gunnar Åkerberg

 

Thorbjörn Engback under GFSU J 35F Draken på F 13 i Norrköping. Foto: Via Thorbjörn Engback

Thorbjörn Engback under GFSU J 35F Draken på F 13 i Norrköping. Foto: Via Thorbjörn Engback

 

1986 kom en vändpunkt för Thorbjörn och ett beslut att sluta flyga stridsflygplan efter många år med nackproblem. Foto: Via Thorbjörn Engback

1986 kom en vändpunkt för Thorbjörn och ett beslut att sluta flyga stridsflygplan efter många år med nackproblem. Foto: Via Thorbjörn Engback

 

Efter omskolning blev cockpit på TP 84 Thorbjörn Engbacks nya arbetsplats. Foto: Via Thorbjörn Engback

Efter omskolning blev cockpit på TP 84 Thorbjörn Engbacks nya arbetsplats. Foto: Via Thorbjörn Engback

 

Ofta bestod lasten i Afghanistan av fordon av olika slag. Foto: Via Thorbjörn Engback

Ofta bestod lasten i Afghanistan av fordon av olika slag. Foto: Via Thorbjörn Engback

 

Senast Försvarsmaktens TP 84 Hercules opererade i Afghanistan var mellan maj och september 2012 då en av F 7:s TP 84:or flög passagerare och gods för Isaf, (International Security Assistance Force). Foto: Gunnar Åkerberg.

Senast Försvarsmaktens TP 84 Hercules opererade i Afghanistan var mellan maj och september 2012 då en av F 7:s TP 84:or flög passagerare och gods för Isaf, (International Security Assistance Force). Foto: Gunnar Åkerberg.  

 

Kurt Ivarsson berättade om Arlandasamlingarnas framtid. Foto: Gunnar Åkerberg

Kurt Ivarsson berättade om Arlandasamlingarnas framtid. Foto: Gunnar Åkerberg

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm