Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Stockholm Quality Outlet, SQO, en omvandlad flygflottilj

Skrivet datum: 10 april 2021

Uppdaterat datum: 10 april 2021

Text: Christer Persson

 

Under pandemiåret 2020 har det pågått ett arbete i det tysta på i köpcentrumet Stockholm Quality Outlet. En arbetsgrupp med engagerad medverkan av F 8 Kamratförening har samlats, på vederbörligt corona-avstånd, för att minnas hur det var på flottiljtiden.

Stockholm Quality Outlet är till stor del byggt i tidigare F 8s lokaler, flygverkstäder, flottiljvakt och hangarer. Nya byggnader tillkom i slutet på 1990-talet som skapat ett inramat område som kan ses som en liten by. Till stor skillnad mot många andra flottiljområden som Flygvapnet lämnat är de allra flesta byggnaderna från Flygvapentiden på F 8 kvar. Många har byggts om till ändamålsenliga lokaler för annan verksamhet, men fasader och ursprunglig form har behållits.

Hangarer har gjorts om till parkeringshus, kanslihuset var en tid vandrarhem. Nya byggnader har tillkommit med en arkitektur inspirerad av New England. Det skiljer sig från flottiljbyggnaderna som byggdes på 1930- och 1940-tal men det gifter sig fint tillsammans och resultatet är ett unik inramat handelsområde. Skanska, som byggde outleten 1998, har gjort ett fint arbete i den historiska miljön.

Ledningen för SQO har en stark ambition att koppla ihop historien med nuvarande kommersiell verksamhet. Som ett verktyg att nå nuvarande generation med kunskap om hur det var på platsen tidigare har man valt digital media.

En längre text på outletens hemsida med köpta annonser på Facebook som länkar in till den fulla artikeln. Det har skrivits mycket om F 8, Kungliga Svea Flygflottilj, i böcker och tidningar, både före nedläggningen 1974 och därefter. Dagens besökare på SQO tillgodogör sig dock detta skrivna material i endast begränsad omfattning.

Materialet kan hela tiden uppdateras och utvecklas med flera historier och perspektiv på hemsidan och moderna sociala media är en bra väg att sprida kunskap om historien om platsen. Annonserna på Facebook har sponsrats för att nå en större räckvidd av läsare och de har kommenterats och delats mycket mer än vanliga kommersiella handelsannonser. Vi kommer med stort intresse att följa den vidare utvecklingen av SQOs satsning.

Frida Torbiörnsson är marknadschef på Stockholm Quality Outlet och har vänt sig till F 8 Kamratförening, vars medlemmar är som levande uppslagsböcker vad gäller F 8 s verksamhet. Foto: via Christer Persson.

Frida Torbiörnsson är marknadschef på Stockholm Quality Outlet och har vänt sig till F 8 Kamratförening, vars medlemmar är som levande uppslagsböcker vad gäller F 8 s verksamhet. Foto: via Christer Persson.

Projektet

Den som driver projektet är marknadschefen på SQO Frida Torbiörnsson. Hon har vänt sig till F 8 Kamratförening, vars medlemmar är som levande uppslagsböcker vad gäller F 8 s verksamhet.

Vi har träffat Frida på hennes arbetsplats på våningen ovanför butikerna i SQO för en intervju om vad som pågår.

Hur och när kom du på tanken dra nytta av SQOs koppling till flyghistorien?

- Jag tycker det är viktigt att känna till sin historia. Vad var här innan det som är nu? Vilka har varit där? Tänk så många saker som har hänt här, hårt arbete, nya kamratskaper skapades, värnpliktiga har slitit, militära uppdrag uppfylldes, festliga tillställningar på mässen, säkert en del kärlekshistorier, historier om arresten, banbrytande utveckling av flygteknik, robotverksamheten och mycket mer. Det kan bara vara bra i vår kommersiella miljö att känna till vad som hände där förut.

- Att det på Stockholm Quality Outlet har bedrivits en helt annan verksamhet under lång tid och därifrån finns det några unika och speciella hus kvar på SQOs område som ger platsen sin karaktär. Husen är kulturminnesskyddade och vi har krav på att ta hand om dem och får inte ändra dem hur som helst. I stort sett alla andra köpcentrum ligger i lådformade fastigheter, ofta byggda på 1970-talet. Det finns inte så mycket intressant att berätta om dess historia. Då blir det bara kommersiell kommunikation som vi matas med alldeles för mycket av hela tiden. Så att ha vår unika historia är en enorm fördel och det balanserar vår kommersiella verksamhet på ett fantastiskt sätt. Det kan förhoppningsvis attrahera fler besökare till vårt område, oavsett om de vill shoppa eller bara titta på våra gamla byggnader, så är man välkommen. Så det känns både roligt, unik, spännande och smart att kommunicera tydligt om.

Hur kom du i kontakt med Kamratföreningen?

- När jag började jobba i centrumledningen hittade jag lite material om flottiljhistorien som Kamratföreningen hade författat. Mina föregångare hade gjort en broschyr om flottiljhistorian. Jag tyckte att vi borde kunna berätta mycket mer och framhäva personliga historier från flottiljverksamheten så jag tog kontakt med Kamratföreningen och vi har träffat några gånger för att höra om deras berättelser.

Hur vill du exponera materialet bland butikerna i centrat?

- Vi är bara i början av exponeringen. Enklast är att publicera en digital text på outletens hemsida. Det är inte riktigt bestämt än men vi måste hitta ett fysiskt sätt att berätta om utvalda delar av historien. Det kan så klart vara en broschyr som kan delas ut. Det kan till exempel bli folieringar på vissa fönster, det kan vara små skyltar/plaketter som sitter på respektive hus med kort information och en QR-kod som länkar till en websida med mer information för den nyfikne.

- Jag tror vi kan göra många sidor till men vi behöver hitta mer material. Jag skulle vilja hitta fler bilder på hur byggnaderna såg ut under flottiljverksamheten. Inne i vissa butiker kan man också hitta lämpliga platser där man kan sätta mindre informationsskyltar som förklarar vad som varit där tidigare, varför fönster ser ut som de gör eller andra kuriosa.

Hur når du kunderna i SQO?

- Den här första kampanjen är sponsrad på Facebook. Vi ser redan att vi får bra uppmärksamhet via denna kanal. Denna första artikel vi har gjort har längre lästider och engagerar till mer kommentarer än någon annan kampanj vi genomfört.

Vad förväntar du dig av satsningen?

- Att allmänheten ska få mer kännedom om platsen och även att vi som arbetar med fastigheterna ska kunna dess historia och hitta sätt som bevarar och framhäver dem med respekt. Nu är det ju en kommersiell verksamhet här och därför behöver det sitta butiksskyltar på alla hus. Kan vi göra det på smartare och smidigare sätt som inte förstör fasaderna är det viktigt och bra.

- Vi har städat och rensat bort många gamla armaturer och installationer som inte behöver sitta på dessa kulturminnesmärkta byggnader. Viktiga installationer för nuvarande verksamhet som till exempel accesspunkter för wifi-system, sensorer för larm och kameror behöver inte sitta på de gamla byggnaderna om det inte är nödvändigt.

- Vi har flyttat på flera av dessa moduler till de nyare huskropparna. På några platser har vi demonterat stora fasta markiser så att de höga vackra fönsterpartierna framträder bättre. Nu för tiden finns det smarta folier man kan sätta på fönstren istället för markiser som både hindrar viktigt ljusinflöde i butiker samt att solen värmer upp lokalerna för mycket under sommaren.

- Att kyla ner lokaler är både krävande och dyrt och på SQO vill butikerna dessutom gärna ha dörrarna uppställda under sommaren och då fungerar inte kylsystemet. Solskyddsfolier skyddar också produkter som står i skyltfönster att bli bleka.

Är du nöjd med materialet hittills?

- Jag är jättenöjd. Vi har fått fram några fantastiskt fina perspektiv av livet på F8 av Bosse Petterson, Björn Kristoffersson och Åke Lundberg (bilder på herrarna finns i inslaget på webben, länk nedan). Jag måste gräva vidare och hitta mer bildmaterial från tidiga åren på F8. Kanske dyker det upp fler personer som vill berätta mer?

- Dessutom är det så roligt att ha kontakt med kamratföreningen. Alla vi har träffat därifrån är så otroligt engagerade och passionerade att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter från F8. Jag ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med Kamratföreningen.

Från flygflottilj till shoppingcentrum

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm