Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Svenska frivilligflygflottiljen över Sallafronten

Skrivet datum: 20 januari 2021

Uppdaterat datum: 20 januari 2021

Text: SFF Stockholm

 

På grund av det rådande pandemiläget så kommer SFF Stockholms föredragsmöten under våren att hållas digitalt på Facebook. Vi testade detta på decembermötet och det fungerade mycket bra och vi hoppas detta blir ett bra alternativ till ett fysiskt möte och att det så snart som möjligt går att genomföra våra föredrag och medlemsmöten på Armémuseum igen.

I januari var det 81 år sedan svenska flygare för första gången mötte fienden i luftstrider över norra Finland. Som en del av den svenska frivilligkåren satte Flygvapnet upp en jakt- och bombflottilj som under två kritiska månader bestred ryssarnas luftherravälde över Sallafronten. Lördagen den 6 februari kommer överstelöjtnant Joakim Hjorth att berätta om hur frivilligflottiljen organiserades, utrustades och krigade samt visar en del speciella levnadsöden.

B4 Hawker Hart

B4 Hawker Hart

När Sovjetunionen anföll Finland den 30 november 1939 var det finska flygvapnet (Ilmavoimat) litet och illa rustat för krig. De få flygplan man hade koncentrerades till fronten på Karelska näset och för skyddet av de större städerna i söder. Redan i början av december skänkte Sverige flygplan till det finska flygvapnet men bara veckor senare fattades beslutet om att stödja Finlands kamp med ett komplett flygförband. Ett frivilligförband med en jaktdivision, en bombdivision och en flottiljstab skulle organiseras under namnet 19.Flygflottiljen, F 19.

I norra Finland anföll Röda Armén in över gränsen mot Rovaniemi under ett nästan totalt luftherravälde. Vid Salla hejdas ryssarnas attack av finska förband och det är vid detta frontavsnitt som den svenska frivilligkåren kom att sättas in i slutet av februari 1940. Redan den 10 januari är F 19 ombaserat till Veitsiluoto söder om Kemi och redan samma dag utförde förbandet uppdrag över fronten vid Salla. Dagar senare leder flottiljchefen major Hugo Beckhammar ett sammansatt jakt- och bombförband i ett anfall mot fronten. Vid Märkäjärvi anfölls en rysk marschkolonn och en fientlig flygbas och senare hamnade man i luftstrid med sovjetiskt jaktflyg. Här skriver fänrik Ian Iacobi in sig i historieböckerna som den förste svenske flygare som skjuter ner ett fientligt flygplan. Det ryska luftherraväldet över norra Finland är brutet. Under sträng kyla i 62 intensiva dagar kämpar F 19 över polcirkeln för att stödja den finska armén och den svenska frivilligkåren vid Sallafronten.

J8 Gloster Gladiator

J8 Gloster Gladiator

Överstelöjtnant Joakim Hjorth är f.d. stabschef vid Norrbottens flygflottilj, ställföreträdande förbandschef vid Luftstridsskolan och stabschef vid Flygstaben, f.n. är han stabsofficer vid Högkvarteret och ledamot i Statens militärhistoriska museers Traditionsnämnd samt Flygvapnets traditionsofficer. Tjänsten i Flygvapnet har medfört många och nära samarbeten med den finska flygvapnet, bl.a. ledde han det svenska förband som genomförde den första landningen med JAS 39 på en vägbas i Finland.

Övlt Joakim Hjorth

Övlt Joakim Hjorth

OBS! Mötet kommer att hållas online på Facebook, men kan ses av alla oavsett om du har konto på Facebook eller inte.

Plats:Online på Facebook

Länk till mötet:  https://www.facebook.com/sffsto/live/

Datum och tid: Lördag 6 februari 2021 kl. 14.00

Kostnad: Kostnadsfritt

Arrangör: Svensk Flyghistorisk Förening, Region Stockholm

Välkomna!

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm