Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Trafikledartornet på f.d. F 18 Tullinge rivet

Skrivet datum: 21 oktober 2009

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Robert Malmstedt

 

Måndagen den 21 september 2009 påbörjades rivningen av det "Nya" trafikledartornet på f.d. F 18 Tullinge och några dagar senare återstod endast källare, grund och rivningsmassor av det 43 år gamla trafikledartornet.

 

På plats för att fotodokumentera rivningen fanns SFF-medlemmen Hans Groby. Han berättar:

 

"Själva rivningen påbörjades måndagen den 21 september 2009. Tornet var då redan tömt på inventarier och en rivmaskin gick lös på tornets lågdel. Rivningen fick kort avbrytas då man fann en mindre mängd asbest som först måste saneras. På fredagen skulle själva torndelen rivas. Bärande balkar hade redan kapats och en stor kran med kapacitet att lyfta 2,5 ton hade kallats in. Den fick dock se sig besegrad, då den inte ens lyckades rubba tornets överbyggnad. Även en ännu större kran med en kapacitet att lyfta 8 ton gick bet. Följande onsdag rev man slutligen ner taket med en stor rivmaskin (typ grävmaskin) som har en stor grip som kan tugga och greppa. Denna maskin tog tag i taket och drog ner det så att det fick ramla ner. På lördagen revs det sista av tornet. Det var en tragisk syn, men jag tycker att det var vikigt att vara på plats för att dokumentera detta."

 

Många hade hoppats på att tornet skulle kunna bevaras och komma till användning i något annat sammanhang, men så blev tyvärr inte fallet. Botkyrka kommun sände ut en förfrågan om någon var villig att ta över tornet och fick in hela 36 svar från olika intressenter, men ingen av dessa var dock villiga att bekosta den renovering och handikappanpassning som var nödvändig. Inte heller kommunen var villig att bekosta detta.

 

Platsen där tornet tidigare stod kommer nu att utsättas för omfattande sprängningsarbeten och berget kommer att sänkas ca. 6 meter till en platå. På denna platå kommer souterränghus att byggas med totalt 30 lägenheter.

 

Tornet byggdes 1966 för att ersätta det befintliga trafikledartornet, som var placerat på kanslihusets tak. Sikten från det gamla tornet var inte tillfredställande och det bidrog troligen till en tragisk olycka i september 1959. Då kolliderade två landande Hawker Hunter och två flygförare omkom. Båda planen kom in från samma håll och eftersom det ena planet kom in mycket lågt mot banan så var det helt skymt. Den sannolika olycksorsaken var att man ej såg banändan från befintliga FL-tornet. Det märkliga är att det skulle dröja ända till 1966 innan ett torn med fullgod sikt kunde tas i bruk.

 

Platsen som valdes för tornbygget kan verka lite märklig. Tornet kom nämligen enligt normerna att stå för nära landningsbanan, men fick dispens för detta. Den tänkta platsen för tornet var uppe i skogen mot hundgården, där ett antal radaranläggningar av olika slag fanns. Av kostnadsskäl placerades dock tornet på kullen bredvid banorna i stället.

 

 

Ett luggslitet torn blickar majestätiskt ut över bansystemet en sista gång. Foto: Hans Groby.

Ett luggslitet torn blickar majestätiskt ut över bansystemet en sista gång. Foto: Hans Groby.

 

En sista utsikt från tornet timmarna innan rivning. Foto: Hans Groby.

En sista utsikt från tornet timmarna innan rivning. Foto: Hans Groby.

 

Rivningsmaskinen ger tornet sin nådastöt. Foto: Hans Groby.

Rivningsmaskinen ger tornet sin nådastöt. Foto: Hans Groby.

 

Rivningsmaskinen ger tornet sin nådastöt. Foto: Hans Groby.

Foto: Hans Groby.

 

Rivningsmaskinen ger tornet sin nådastöt. Foto: Hans Groby.

Foto: Hans Groby.

 

...tills ingenting återstår... Foto: Hans Groby.

...tills ingenting återstår... Foto: Hans Groby.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm