Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Ulf Delbro om GV 38 och hemlig montering av krigsflygplan

Skrivet datum: 28 april 2010

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

Ett intressant stycke svensk flyghistoria om skeppsvarvet som blev flygplanstillverkare avslutade Stockholmsregionens vårprogram på Armémuseum. Föredraget hölls av Ulf Delbro från Göteborg som berättade om Götaverkens Aeroplanavdelning 1934-1943.

 

 

Föredraget hölls av Ulf Delbro från Göteborg som berättade om Götaverkens Aeroplanavdelning 1934-1943. Foto: Lars-Eric Larsson. 

Föredraget hölls av Ulf Delbro från Göteborg som berättade om Götaverkens Aeroplanavdelning 1934-1943. Foto: Lars-Eric Larsson. 

 

 

I början av 30-talet sökte skeppsvarvet Götaverken efter intressanta produkter att komplettera fartygstillverkningen med. När man 1930 fick beställning att tillverka flygplanskryssaren Gotland (levererad 1934) som skulle utrustas med 8 flygplan typ Hawker Osprey, S 9, fick Götaverken upp ögonen för flyget. 1934 togs beslut att starta en Aeroplanavdelning med syfte att tillverka militära flygplan för svenska försvaret. Man lyckades få kontrakt på tre stycken av det dubbeldäckade bombplanet Hawker Hart. Flygplanstypen fanns redan i Flygvapnet under beteckningen B 4 och hade licenstillverkats på Malmen. Flygplanen från Götaverken levererades till Flygvapnet 1937och 1938, kraftigt försenade och som en följd av detta lade Flygförvaltningen inga fler beställningar.

 

Götaverken sökte sig istället till vad man trodde var en lukrativ nisch - tillverkning av sportflygplan. Under 1938 - 1943 tillverkades på licens 14 exemplar av det amerikanska sportplanet Rearwin 9000 Sportster, ett tvåsitsigt högvingat monoplan byggt i stålrör och trä Flygplanet utrustades med den amerikanska stjärnmotorn Le Blond på 90 hk. Eftersom det avsågs användas till skolning i flygklubbarna blev den utrustad med dubbelkommando som standard. Flygplanet fick beteckningen GV38, initialerna stod för Götaverken och siffrorna för årtalet. Efter att de sista GV 38:orna levererats 1943, och då man inte kunde fullfölja ett intressant bombplanprojekt, GP8, lades flygverksamheten vid Götaverken ned.

 

Det blev dock mera militär verksamhet, nämligen hemlig montering av krigsflygplan för Finland under vinterkriget 1939. Under 1939-1940 monterade Götaverken under stor sekretess ett antal italienska jaktflygplan av typ Fiat G.50 och engelska spaningsflygplan, Westland Lysander, för användning i Finland. Även ett antal italienska, dubbeldäckade jaktflygplan av typ Fiat CR 42 monterades för Finland men vinterkriget tog slut innan flygplanen var levererade och de ansågs av finnarna vara föråldrade som stridsflygplan. De övertogs då av svenska Flygvapnet och fick beteckningen J 11.

 

Världens enda flygande GV38! Göteborgs Veteranflygsällskap har renoverat SE-AHG. Nu är den lika fin som när den lämnade Götaverken i april 1939. Den ursprungliga Le Blond-motorn byttes 1963 till en boxermotor från Continental.

 

Ytterligare en GV 38 håller på att renoveras till flygande skick av Veteranflygsällskapet på Aeroseum i Göteborg. Denna maskin, SE-AHC, är än mer historiskt intressant. Dels på grund av att den är den första GV 38 som tillverkades, och dels för att den kommer att flygas med originalmotorn Le Blond.

 

En mycket läsvärd tidskrift om Götaverkens GV38 har framtagits av Jan Forsgren på Arlandasamlingarna. I skriften redovisas historien om de 14 individerna. Skriften kostar 60 kr och kan beställas från Arlanda Flygsamlingars vänner, c/o Luftfartsverket 190 45 Stockholm-Arlanda, 08-593 600 33 tisdag och torsdag kl 10-15 eller E-post: arlandaflygsamling@telia.com. Den finns även i Flygande Veteraners butik på Bromma flygplats.

 

Vår initierade föredragshållare Ulf Delbro har bred flygerfarenhet. Redan 1957 som 13-åring blev han medlem i Varbergs Flygklubb på Getterön, och fick så småningom flygutbildning vid Linköpings Flygklubb 1968. Under 1967-1980 var Ulf PR-man på Saabs Flygdivision, säljare vid avdelningen Lätta Flygplan, och försäljningschef vid Saab-Subprojektet. Ulf driver numera ett konsultföretag och medarbetar dessutom då och då som skribent för tidningen Nostalgia, bl.a. med en utförlig artikel om Götaverkens flygplanverksamhet i nr 4, 2009. Han är också medlem i styrelsen för SFF Göteborg och medlem i Göteborgs Veteranflygsällskap, samt har mycket mera i sitt CV…

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm