Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Välbesökt julmöte 2010

Skrivet datum: 14 december 2010

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

I hård konkurrens med många andra attraktiva julaktiviteter i huvudstaden var det glädjande många som sökt sig till Armémuseum och SFF Stockholms julmöte söndagen den 5 december. Från regionens start 1993 har julmötet haft hemlig gäst samt lotterier. I begynnelsen var det ett skinklotteri men det har under åren vuxit till ett rejält flyglotteri med flygresor, flygkonst, flygböcker, flyg-dvd och andra flygrelaterade vinster som välvilliga sponsorer skänkt oss. Intäkterna går oavkortat till SFF Stockholms mötesverksamhet.

 

Årets hemlige gäst var Jack Valentin, f d ordförande i Skå Flygplatsförening. Jack berättade om Skå-Edeby Flygplats på Färingsö, Ekerö kommun. Historik, nutid och framtid. Som bisittare till Jack var Ellert Karlsson, känd flyglärare på F 5 Ljungbyhed, och anställningar hos Swedair, Svensk Flygtjänst, Tekniska Högskolans Flygklubb, THF samt chefspilot i Linjeflyg i den långa meritlistan.

 

Flygfältets historia började 1937 med en civilflygutredning och betänkande med förslag om statliga åtgärder för stödjande av privatflygningens utveckling i Sverige. Med inriktningen att ge stöd till elever vid lokala flygklubbar, att stödja privatflyget så att Flygvapnet fick tillgång till piloter. Idag är vi ljusår från statliga utredningar eller politik som främjar privatflyget... I utredningen fanns också en plan för att anlägga en flygplats på Färingsö, bygget kom igång och flygfältet invigdes 1942. Eftersom det var beredskapsår så byggdes det även militära ladvärn och användes som reservfält i huvudstadens försvar.

 

Skå var också en provplats för transportfallskärmar av papper, Jack visade en annons från 1943 från Nissafors Pappersförädling AB som tillverkade skärmarna. Det var ju brist på annat material den tiden. Fallskärmarna kunde ta laster på 50-60 kg och såväl bärlinor som kalott var av papper. 35 000 skärmar tillverkades fram till 1948, varav huvuddelen gick på export.

 

Skå, Stockholms storflygplats? Runt 1940 insåg man i Stockholm behovet av en interkontinental flygplats, Bromma hade sina begränsningar och en flygplatskommitté 1944 ansåg att Skå var ett alternativ. 1947 påbörjades projekteringen av Halmsjön (nuvarande Arlanda flygplats) men det var ont om arbetskraft, dyrt och flygkris så bygget stoppades. Flygplatskommittén rekommenderade i januari 1957 ännu en gång Skå men beslutet blev Halmsjön som därmed blev storflygplatsen Arlanda.

 

Några årtal i Skå-Edebys historia

 

1944: Tekniska Högskolans Flygklubb, THF, flög målflygning för kustförsvaret med Bücker Jungmann. THF bildades redan 1935 alltså före Skå-Edeby flygplats.

 

1947: En 21-årig tjej, Marianne Gumpel vann en flygtävling som Stockholms flygklubb anordnade. Åven en kvinna på tredje plats, Disa Kreuger. Skå har alltid strävat efter jämställdhet mellan könen. Mellan 1947-1956 hade THF fem Klemm 35.

 

1955: Ostermans Helikopterskola har utbildning. THF erhöll kostnadsfritt två Sk 12 Focke-Wulf Stieglitz av Flygvapnet.

 

1956: Filmen "Åsa-Nisse flyger i luften" spelades delvis in på Skå. Den välkände Gösta "Jesper" Hydén var Åsa-Nisses stand-in och pilot på Stockholms flygskolas Klemm. Vi fick se ett avsnitt av denna filmklassiker.

 

1958: Ellert Karlsson kom till Skå som lärare på Swedair och Svensk Flygtjänst. 1964: Björn Löwgren etablerade sig på Skå.

 

1961- 1962: Jesper Hydén och Radio Nord, Radio Nord var en piratradiosändare ombord på MS Bon Jour som ankrat på internationellt vatten utanför Utö i Stockholms skärgård. Programmen spelades in i en studio i Stockholm, förpackades i vattentäta kapslar som Jesper flög från Bromma till Bon Jour, släppte ner kapslarna som besättningen fiskade upp. Regeringen var upprörd över denna piratsändning och en piratradiolag stoppade det populära Radio Nord, Sveriges Radio startade några månader efteråt Melodiradion.

 

1970-talet: Kalle Wallén, Tekniska Högskolans Flygklubb, THF var avlönad 50 % av Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och 50 % av THF. Vilka flygklubbar har sådana fina villkor idag?

THF hade också Piper J3 Cub, DH 87 Hornet Moth, Piper PA20 Pacer, Cessna 140, Saab Safir, MS Rallye.

 

1975 - 1983: Lions flygdagar på Skå vartannat år var omåttligt populära flygdagar med fina inslag av Flygvapnet bl. a. Hemvärn, polis och brandkår hjälpte till med vakthållning och det var stor ekonomisk vinst för Lions. Men 1985 gav Polisen inte längre tillstånd, trafikstockningarna på de smala vägarna på Färingsö var en säkerhetsrisk.

Nu ordnas i stället veterandagar varje sommar, en angenäm tillställning med veteranflygplan, veteranbilar och motorcyklar.

 

1980: Skå-Edeby Flygplatsförening bildades. I flygplatsföreningens stadgar finns en ändamålsparagraf att driva Skå-Edeby flygplats som bas för ett anspråkslöst entusiastflyg, bestående av hobbyflygning, samlarflygplan samt begränsad skolflygning i föreningsform.

 

Flygplatsföreningens framtidsvisioner för verksamheten på Skå-Edeby:

 • Möjlig museiverksamhet i en av hangarerna i södra fältändan.
 • Återupplivning av flygverkstaden i södra änden av fältet, nära industriområdet, kan skapa nya arbetstillfällen.
 • En förtätning av hangarområdet i östra ändan, med bibehållen omfattning av flygverksamheten.

Kommunens plan för Skå-Edeby flygplats är att befintlig verksamhet ska finnas kvar i nuvarande form. En förändring till fler veteranflygplan är positiv och gynnar turism och friluftsliv i området. Framtiden ser således gynnsam ut för Skå-Edeby!

 

Ellert Karlsson berättade också om vanskliga ferryflygningar i Mellanöstern och leverans av Linjeflygs SE-CRO Convair Metropolitan till USA 1978.

 

Efter detta mycket underhållande och lärorika föredrag om Skå-Edebys historia fortsatte julmötet med det traditionella jullotteriet med ett förträffligt och uppskattat prisbord. Givmilda medlemmar och företag hade skänkt oss ett 40-tal vinster. Bland högvinsterna kan nämnas resebevis för två valfri inrikes flygning med Malmö Aviation inklusive tillgång till Yellow Room, lounge för guldkortsresenärer. Som toppvinst var också ett konstverk från akvarellkonstnären Jan-Olov Andersson i Almunge. Jan-Olov är SFF-medlem som i många år generöst skänkt SFF Stockholm och jullotteriet akvarellmålningar med flygmotiv. Årets motiv var Douglas DC-6B 43745/296, LN-LMO, SAS, Hjalmar Viking, tidigt 60-tal på Bromma.

 

Vi vill även passa på att tacka våra sponsorer som skänkt priser till årets uppskattade jullotteri:

 

 • Malmö Aviation, Bromma
 • Jan-Olov Andersson, Almunge
 • Flygande Veteraner, Bromma
 • Monika Norlén, Rimbo
 • Bengt Simson, Täby
 • Jumbo Stay, Arlanda
 • Steve Jernströmer, Solna
 • Bernt Olsson, Hässelby
 • Rolf Nylund, Hässelby
 • Klackenbergs Böcker & Papper, Vällingby
 • Folke Johansson, Black Box, Hässelby
 • Mats Johansson, MJD-Models, Åkersberga
 • Gunnar Åkerberg, Hässelby
 • Kjell Hallbjörn, Hässelby
 • Vallentuna Aviatörförening

 

 

Årets hemlige gäst var Jack Valentin, f d ordförande i Skå Flygplatsförening. Som bisittare till Jack var Ellert Karlsson, bland annat känd flyglärare på F 5 Ljungbyhed. Foto: Gunnar Åkerberg.

Årets hemlige gäst var Jack Valentin, f d ordförande i Skå Flygplatsförening. Som bisittare till Jack var Ellert Karlsson, bland annat känd flyglärare på F 5 Ljungbyhed. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Skå, Stockholms storflygplats? Runt 1940 insåg man i Stockholm behovet av en interkontinental flygplats, Bromma hade sina begränsningar och en flygplatskommitté 1944 ansåg att Skå var ett alternativ. Foto: Gunnar Åkerberg.

Skå, Stockholms storflygplats?  Runt 1940 insåg man i Stockholm behovet av en interkontinental flygplats, Bromma hade sina begränsningar och en flygplatskommitté 1944 ansåg att Skå var ett alternativ. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Vinstbordet - det traditionella jullotteriet med ett förträffligt och uppskattat prisbord. Givmilda medlemmar och företag hade skänkt oss ett 40-tal vinster. Foto: Gunnar Åkerberg.

Vinstbordet - det traditionella jullotteriet med ett förträffligt och uppskattat prisbord. Givmilda medlemmar och företag hade skänkt oss ett 40-tal vinster. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

Glada vinnare från vänster: Robert Malmstedt är stand in för Mikael Olrog som vann flygresan med Malmö Aviation. I mitten ser vi konstnären Cecilia Torudd som passande nog vann flygtavlan av Jan-Olov Andersson. Längst till höger gläder sig Jan Gladh åt presentkortet på 500 kr. på Jumbo Stay som han just vunnit. Vinnaren av presentkortet på en rundflygning med Vallentuna Aviatörförenings DC-3 fick vi inte med på bild. Han hade antagligen brottom att lösa in den nyvunna vinsten i Vallentuna. Foto: Gunnar Åkerberg.

Glada vinnare från vänster: Robert Malmstedt är stand in för Mikael Olrog som vann flygresan med Malmö Aviation. I mitten ser vi konstnären Cecilia Torudd som passande nog vann flygtavlan av Jan-Olov Andersson. Längst till höger gläder sig Jan Gladh åt presentkortet på 500 kr. på Jumbo Stay som han just vunnit. Vinnaren av presentkortet på en rundflygning med Vallentuna Aviatörförenings DC-3 fick vi inte med på bild. Han hade antagligen bråttom att lösa in den nyvunna vinsten i Vallentuna. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm