Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Besök i berghangar på F 18 Tullinge

Skrivet datum: 21 juni 2009

Uppdaterat datum: 6 oktober 2013

Text: Bernt Olsson

 

SFF Stockholm arrangerade tillsammans med Fortifikationsverket besök i berghangaren på gamla flottiljområdet i Tullinge den 3 juni. Intresset var stort och ett hundratal personer samlades vid gamla värnpliktsmatsalen där F 18 Kamratförening har ett fint minimuseum tillsammans med Rikstens Hundsportcenters café.

 

Sedan blev det en kort vandring förbi de nybyggda bostadshusen ned till ingången till berget. SFF Stockholms vice ordförande Lars-Eric Larsson berättade att den första delen av berghangaren byggdes 1947-1949 och togs i bruk 1950. Under 1950-talet sprängde man ytterligare bergtunnlar för etapp 2 men dessa togs aldrig i bruk. Lars-Eric berättade också om hur det var att jobba med J34 och J35 i berghangaren. Första och tredje divisionerna använde berghangaren.

 

Fortifikationsverket äger berghangaren men det bedrivs ingen militär verksamhet där längre. På sikt kommer det troligen bli någon form av civil verksamhet.

 

F 18 var den andra flygflottiljen efter F 9 Säve där man byggde en berghangar. Åren 1947-1949 byggdes den första delen av berghangaren och den togs i bruk 1950. Under 50-talet sprängde man ut bergtunnlar för ettap 2 och 3 av berghangaren som låg betydligt djupare ner i berget, men dessa tunnlar kom aldrig att inredas. Tanken var att den gamla delen av berghangaren skulle förbindas med den nya delen vilket skulle kräva en hiss för flygplanen. Ett problem var även hur man skulle kunna öka skyddet från verkan av kärnvapen på den gamla delen av hangaren så att den skulle få ett skydd likvärdig den nya delen av hangaren. 1958 beslutade man att inte slutföra utbyggnaden av berghangaren då kostnaderna ansågs för stora och att utspridning av flygplanen i Bas 60 systemet gav betydligt bättre skydd mot kärnvapen.

 

Bonus var ett besök i Polisens lokaler i den fd. värnpliktsmatsalen där dom visade uppbyggda lägenheter utan tak så man kunde se uppifrån deras träning vid olika insatser i sån miljö. I denna gamla matsal finns dessutom en enormt fin väggmålning av J22 med manskap och Dodgebil.

 

Vandringen avrundades med ett besök vid flygledartornet, som är ännu mera sönderslaget nu...

 

 

Se fler bilder från berghangaren på fd. F 18 Tullinge i vårt fotogalleri.

 

Berghangar på fd. F 18 Tullinge 2009-06-03

 

 

Det var ett mycket stort intresse för SFF Stockholms besök i den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Uppskattingsvis ett hundratal intresserade deltog. Foto: Robert Malmstedt.

Det var ett mycket stort intresse för SFF Stockholms besök i den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Uppskattingsvis ett hundratal intresserade deltog. Foto: Robert Malmstedt.

 

SFF Stockholms vice ordförande Lars-Eric Larsson berättade att den första delen av berghangaren byggdes 1947-1949 och togs i bruk 1950. Foto: Robert Malmstedt

SFF Stockholms vice ordförande Lars-Eric Larsson berättade att den första delen av berghangaren byggdes 1947-1949 och togs i bruk 1950. Foto: Robert Malmstedt.

 

Den inredda berghangaren F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

Den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

 

Den inredda berghangaren F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

Den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

 

Den inredda berghangaren F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

Den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

 

Den inredda berghangaren F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

Den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

 

Den inredda berghangaren F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

Den inredda berghangaren på F 18 Tullinge. Bilden publicerad med tillstånd av Fortifikationsverket. Foto: Bengt Simson.

 

Bonus var besök i Polisens lokaler där dom visade uppbyggda lägenheter utan tak så man kunde se uppifrån deras träning vid olika insatser i sån miljö. Foto: Robert Malmstedt.

Bonus var besök i Polisens lokaler i fd. värnpliktsmatsalen, där dom visade uppbyggda lägenheter utan tak så man kunde se uppifrån deras träning vid olika insatser i sån miljö. Foto: Robert Malmstedt.

 

Mycket fin väggmålning i f.d. matsalen på F 18 Tullinge föreställande en J22, manskap och en Dodgebil. Foto: Robert Malmstedt.

Mycket fin väggmålning i f.d. matsalen på F 18 Tullinge föreställande en J22, manskap och en Dodgebil. Foto: Robert Malmstedt.

 

 

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm