Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till Årsmöte 2018

Skrivet datum: 7 januari 2018

Uppdaterat datum: 31 januari 2018

Text: Gunnar Åkerberg

 

SFF Stockholm 25 år!Söndagen den 4 februari startar SFF Stockholm vårens möten på Armémuseum. Föredragshållare är Christer Bergström, som anses vara en av de världsledande experterna på Luftwaffe under andra världskriget. Läs mer om föredraget här! Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: Söndagen den 4 februari 2018 kl. 14.00

Verksamhetsberättelse 2017 (pdf)


Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

11. Förslag från styrelsen om stadgeändring. (Bilaga)

12. Ev övriga motioner och förslag.

13. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

14. Övriga frågor.

15. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm