Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Kallelse till årsmöte 2019

Skrivet datum: 9 januari 2019

Uppdaterat datum: 1 februari 2019

Text: Gunnar Åkerberg

 

SFF StockholmLÖRDAGEN den 2 februari startar SFF Stockholm vårens möten på Armémuseum. Föredragshållare är Per Björkqvist, Läs mer om föredraget här! Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Alla medlemmar i SFF i Stockholmsregionen kallas härmed till årsmöte i SFF Stockholm.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 tr

Datum och tid: LÖRDAGEN den 2 februari 2019 kl. 14.00

Verksamhetsberättelse 2018


Föredragningslista

1. Årsmötet öppnas.

2. Val av mötesordförande och sekreterare.

3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

4. Mötets behöriga utlysning.

5. Fastställande av föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse för föregående år.

7. Ekonomisk redovisning.

8. Revisionsberättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Disponering av överskott alt sätt att täcka underskott.

11. Ev övriga motioner och förslag.

12. Val av

a) ordförande för en tid av ett år.

b) tre ledamöter för en tid av ett år

c) tre ledamöter för en tid av två år.

d) revisor jämte suppleant för en tid av ett år.

e) Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen.

13. Övriga frågor.

14. Årsmötet avslutas.

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Gunnar Åkerberg

Ordförande

SFF Stockholm

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm