Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss

 

Välkommen till föredrag "Bakom kulisserna på Flygvapenmuseum" av Per Björkqvist!

Skrivet datum: 9 januari 2019

Uppdaterat datum: 9 januari 2019

Text: SFF Stockholm

 

LÖRDAGEN den 2 februari startar SFF Stockholm vårens möten på Armémuseum.  Föredragshållare är Per Björkqvist, som tidigare har tjänstgjort som yrkesofficer vid F 4, Frösön 1981-2006, varit delaktig i uppbyggnaden av Jämtlands flyg och lottamuseum från starten 1995 samt varit anställd som flygtekniker hos Flygvapenmuseum och dess myndighet SFHM, sedan 2007. Vi kommer som vanligt att hålla ett kort årsmöte innan föredraget.

Flygvapenmuseum i Linköping är som bekant, navet i svensk Flygvapenhistoria. Totalt äger museet ca 240 flygplan runt hela världen, varav de flesta är utlånade til svenska museer, eller utställda/magasinerade i Linköping.

Utöver detta så finns ca 100.000 museiföremål i samlingarna, plus lika många reservdelar till olika flygplantyper. För närvarande pågår ett stort projekt,"Farliga Föremål", detta sker parallellt med Armemuseum, och det är att gå igenom samlingarna för att hitta farliga föremål av olika kategorier, som på något sätt kan vara allmänfarliga. Detta kan vara trycksatta kärl,ammunitionseffekter, bränslen, kvicksilver mm. Detta projekt har engagerat bägge museerna sedan nästan ett år tillbaka. Nu är det i slutskedet, och beräknas vara helt avslutat våren 2019.

I verkstaden på FVM pågår för fullt arbetet med att restaurera en Grumman "Goose", så att den ska kunna visa hur FV's enda exemplar av TP 81 såg ut. Detta är ett mödosamt arbete, som i huvudsak utförs av vänföreningen ÖFS, Östergötlands Flyghistoriska Sällskap. Den individ som nu iordningsställs, har flugit hos Antilles Airboats i USA, och har mestadels opererats i saltvattenmiljö. Den anlände till Sverige lastad i en TP 84 1985, och har sedan dess stått orörd.

Flygandet i havsmiljö genom åren har medfört kraftig korrosion, som efterhand upptäcks under arbetets gång, och givetvis medför en hel del extraarbete.

Nu vid årsskiftet kommer också ytterligare ett fordon att göras i ordning, och det blir en sk KPL-buss. Man kan säga att Kommandoplatsbussen är ett mobilt flygledartorn som är flyttbart efter behov. Detta sker genom den ideella Marktelegruppen, som tidigare har restaurerat fordon ur PJ-21-systemet som är FV's första mobila radarsystem.

Våren och sommaren kommer också en hel del arbeten att ske med de flygplan, som tyvärr är stående utomhus.

Tp 79 har blivit rejält polerad och en hel del andra arbeten är kvar på den som ska ske. Tp 82, Vickers Varsity, och Tp 52, Canberra, kommer även de att få sig en uppsnyggning.

FVM har en framtidsvision som slutkläm, och det är att få inviga en ny hall, Etapp 4, inför Flygvapnets 100-årsjubileum 2026, där vi hoppas få fler klenoder under tak, och då inräknat utomhusflygplanen. Dessa berättar ju en spännande historia vad gäller signalspaning, men mycket mer torde få plats i en ny utställningshall!

Föredragshållaren Per Björkqvist, har tidigare tjänstgjort som yrkesofficer vid F 4, Frösön 1981-2006, varit delaktig i uppbyggnaden av Jämtlands flyg och lottamuseum från starten 1995 samt varit anställd som flygtekniker hos Flygvapenmuseum och dess myndighet SFHM, sedan 2007.

Plats: Armémuseum, Riddargatan 13 (T-bana Östermalmstorg) hörsalen 4 trappor

Tid: LÖRDAG den 2 februari 2019 kl. 14.00

Anmälan: Ingen föranmälan!

Entré: Fri entré till museet.

Arrangör: Svensk Flyghistorisk Förening, Region Stockholm

Vi behöver ditt stöd! SFF Stockholm har ingen medlemsavgift och vi tar ingen entréavgift till våra möten. För att kunna täcka våra utgifter och fortsätta vår verksamhet är vi helt beroende av ditt frivilliga stöd. Lägg din gåva i hinken som skickas runt på mötet eller skicka ditt bidrag på SWISH 1231041748. Tack för ditt bidrag!

Bjud gärna med en eller flera kompisar! Ju fler desto bättre! Ingen föranmälan!

Alla är välkomna på våra möten – du behöver inte vara medlem i SFF för att delta!

Tillsammans med cirka 40 andra luftfarkoster blev Gloster Meteor T.7 flyttad från en hangar på Malmens flottiljområde till Flygvapenmuseums nya magasinshangar utanför Linköping. När museets personal undersökte flygplanet upptäcktes omfattande angrepp av mögel. En saneringsfirma kunde snabbt åta sig uppgiften. Arbetet fick dock avbrytas när det visade sig att flygplanets cockpit innehöll asbest. I början av 2018 satte asbestsaneringen igång och snart därefter det sista steget i mögelsaneringen. Foto: Gunnar Åkerberg.

Tillsammans med cirka 40 andra luftfarkoster blev Gloster Meteor T.7 flyttad från en hangar på Malmens flottiljområde till Flygvapenmuseums nya magasinshangar utanför Linköping. När museets personal undersökte flygplanet upptäcktes omfattande angrepp av mögel. En saneringsfirma kunde snabbt åta sig uppgiften. Arbetet fick dock avbrytas när det visade sig att flygplanets cockpit innehöll asbest. I början av 2018 satte asbestsaneringen igång och snart därefter det sista steget i mögelsaneringen.
Foto: Gunnar Åkerberg.

Föredragshållaren Per Björkqvist, har tidigare tjänstgjort som yrkesofficer vid F 4, Frösön 1981-2006, varit delaktig i uppbyggnaden av Jämtlands flyg och lottamuseum från starten 1995 samt varit anställd som flygtekniker hos Flygvapenmuseum och dess myndighet SFHM, sedan 2007. Foto: Gunnar Åkerberg.

Föredragshållaren Per Björkqvist, har tidigare tjänstgjort som yrkesofficer vid F 4, Frösön 1981-2006, varit delaktig i uppbyggnaden av Jämtlands flyg och lottamuseum från starten 1995 samt varit anställd som flygtekniker hos Flygvapenmuseum och dess myndighet SFHM, sedan 2007. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm