Hem Nyheter Aktiviteter Fotogalleri Nyhetsbrev Sök Om oss
 

SFF vandringspris

 
Styrelse Historik Stadgar  Mål och Syften SFF vandringspris Kontakta oss
 

Statuter för SFF:s vandringspriser

Pris till modellbyggare vid IPMS Stockholm

 

1. Priset benämns ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris” och utgörs vid IPMS Stockholm av en epoximodell av Saab 29 Flygande Tunnan. Priset är monterat på en träplatta av polerat trä. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Svensk Flyghistorisk Förenings vandringspris”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarnas namn och utdelningsår.

2. Priset utdelas i samband med de utställningar som ”International Plastic Modellers´ Society” (IPMS) arrangerar årligen i Stockholm och Göteborg samt vid C4-opens tävlingar i Malmö.

3. Priset ställs till vederbörande priskommittés förfogande för att av en representant för respektive SFF regionavdelning utdelas till byggare av bästa flygplansmodell eller modell av annat föremål med svensk militär eller civil flyganknytning.

4. Om tävlingen genomförs i olika klasser, bör priset utdelas till i första hand byggare i ungdomsklass.

5. Priset får inte utdelas till samma mottagare två år i följd.

6. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i Svensk Flyghistorisk förening samt ett diplom att behållas av mottagaren.

7. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till tävlingsledningen i god tid inför nästkommande års evenemang. Tävlingsledningen skall vid behov se till att så sker.

8. Tävlingsledningen skall anteckna mottagarens namn och adressuppgifter samt snarast informera SFF därom.

 

Stockholm den 22 mars 2009

Styrelsen

 

 

Tidigare mottagare av SFF:s Vandringspris:

 

1999 - Mikael Forslund

2000 - Daniel Lardek

2001 - Axel Örtenblad

2002 - Daniel Zachrisson

2003 - Mikael Forslund

2004 - Göran Sebardt

2005 - Stefan Eriksson

2006 - Henrik Bergman

2007 - Anders Montan

2008 - Henrik Bergman

2009 - Mathias Andersson Läs mer!

2010 - Robert Bergwall Läs mer!

2011 - Pontus Carlweitz Läs mer!

2012 - Björn Fransson Läs mer!

2013 - Nicklas Karlén Läs mer!

2014 - Hans Fehrnström Läs mer!

2015 - Johan Elvin Läs mer!
2016 - Björn Bäcklund Läs mer!

2017 - Jon Myhr Wahlén Läs mer!

2018 - Anders Edblad Läs mer!

2019 - Rickard Andersson Läs mer!

2022 - Jon Myhr Wahlén Läs mer!

 

SFF Vandringspris - IPMS Open Stockholm. Foto: Gunnar Åkerberg.

SFF Vandringspris - IPMS Open Stockholm. Foto: Gunnar Åkerberg.


 

SFF Vandringspris - IPMS Open Stockholm. Foto: Gunnar Åkerberg.

SFF Vandringspris delas ut till en byggare av bästa flygplansmodell eller modell av annat föremål med svensk militär eller civil flyganknytning. Foto: Gunnar Åkerberg.

 

 

 

 

 

Senast ändrad: 11 april 2022
 

© Svensk Flyghistorisk Förening Region Stockholm